Zvolte jazyk

Festiválek v Petrovicích, derniéra komunitního divadla Vincek a Franz, podzimní výprava, Fantom z Morriswillu

 

Festiválek v Petrovicích

Letošní petrovický festiválek proběhl v sobotu 7.9., kdy nám počasí moc nepřálo. Původně jsme pro koncertní část festiválku chtěli připravit venkovní podium, to však nakonec kvůli dešti nebylo možné, a tak se nakonec i koncerty odehrály uvnitř.

Samotnému festiválku předcházel důkladný úklid kostela a v sobotu se již od deseti hodin sjížděli fotografové i malíři (10 vystavujících), kteří po kostele instalovali svá díla. Ve 14 hodin festiválek zahájil P. Pavel Mayer OP, který přivítal všechny účastníky festiválku a seznámil je s pokračujícími opravami petrovického kostela. Letos se podařilo dokončit opravu východní strany fasády (směrem ke hřbitovu), nechávala se udělat nová okna a dveře do sakristie a taktéž byl vyměněn prasklý překlad nad dveřmi. Myslím, že každý, kdo okolo kostela třeba jen projíždí, tak ocení proměnu kostela během posledních sedmi let, za což patří především P. Pavlu Mayerovi velký dík. 

Program pokračoval autorským monologem Josefa Egerta „Marie“ a poté Patrick Weissig promítl dva dokumenty z cyklu „Zapomenutá místa“, které nám za pomoci žijících pamětníků přiblížily krajinu, ve které žijeme. Mezitím se ve stanu vedle kostela rozjela výtvarná dílna ateliéru JENLEN Markéty Váchalové Vojtíškové a děti začaly finančně zhodnocovat pekařské výtvory svých rodičů (výtěžek byl, stejně jako dobrovolné vstupné, věnován na opravy kostela). Mezitím na podiu vystoupila Jana Vébrová s akordeonem, která měla takový úspěch, že se začal natahovat časový rozvrh festiválku. Dalším bodem programu bylo vystoupení Patyšpičky s představením „cirkus Kostitřas“, které bylo plánováno též na trávě za kostelem, ale vzhledem k nepřízni počasí nezbývalo než se vmáčknout na podium. Po cirkusu Patašpičky vystoupilo klezmerové trio z Görlitz, které naplnilo kostel židovskými písněmi. A na závěr jsme přivítali pražskou skupinu Tygroo, která roztančila snad všechny posluchače.

Během programu festiválek navštívilo více než 100 hostů, což vzhledem k deštivému počasí nebylo zas tak málo. Němečtí návštěvníci si velmi pochvalovali příjemnou „rodinnou“ atmosféru a na opravy kostela jsme vybrali 4448 Kč. Velké poděkování patří také městu Jablonné v Podještědí, které festiválek podpořilo, a panu Zuzaňákovi, který nám poskytl elektřinu, bez níž by se festiválek konat nemohl.

Derniéra komunitního divadla Vincek a Franz

  1. 10. odehrajeme tentokrát již opravdu poslední derniéru komunitního českoněmeckého divadla Vincek a Franz: Provinzdrama anno 1918. Vystupovat budeme v kapucínském klášteře v Mnichově Hradišti od 19 hodin a to při příležitosti oslav 25 let indiánského kmene Osmaka Opo.

Podzimní výprava

Podzimní výprava navazuje na naše páteční divadelní vystoupení v Mnichově Hradišti. Jelikož jsme v přilehlé části Českého ráje na výpravě již jednou byli, tak jsme si tentokrát zvolili poutní svatojakubskou stezku. V sobotu ráno po prohlídce muzea vyrazíme na cestu a s jedním přespáním (stany, plachtičky) bychom rádi v neděli dorazili na Ještěd či do přilehlých obcí.

Fantom z Morriswillu

 1.11. vystoupíme v 19 hodin se souborem ĎAS v Novém Boru s novou divadelní hrou. Jmenuje se Fantom z Morriswilu a je parodií či odkazem na tzv. šestákové brakové detektivní romány. Možná si někdo vzpomene na jeho filmové zpracování z roku 1966. Můžete se těšit na Josefa Egerta v roli Pinkertona.

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal