• Home

Novinky - Červenec, srpen 2019

Ohlédnutí zpět, prázdniny, prázdninové pouti

Ohlédnutí zpět

Ještě po květnové uzávěrce Zpravodaje nás čekalo několik akcí. První byla Noc kostelů (24.5.), kdy jsme návštěvníkům zpřístupnili ambity kláštera, baziliku i podzemí a připravili bohatý program. Počet návštěvníků jsme poté odhadli na 350. Hned druhý den, jsme vystupovali s českoněmeckým projektem komunitního divadla na landartovém festivalu Proměny v nedalekém Ralsku (Jabloneček). Uvedli jsme naše Provinzdrama anno 1918: Vincek a Franz. Ve středu 29.5. vystoupila Patašpička s Lusatií Consort s představením Bazilika tančí v Johanniskirche v rámci žitavského festivalu Spectaculum, aby poté pro návštěvníky uspořádali čekočangobál.

Prvního června jsme v bazilice uvítali poutníky putující na hlavní jablonnskou pouť ke svaté Zdislavě. Odpoledne a večer pak tanečníci a herci z Patyšpičky trávili na Barabanfestu v nedalekém Cvikově. Postupně uvedli představení:  dětský cirkus Kostitřas, čekočangobál, Barborky, ohnivá show. Divadelní spolek Ďas již dlouho studuje novou divadelní hru Fantom z Morriswilu, parodii na „šestákové“ romány, kterou režíruje pražská herečka Stanislava Jachnická, jenž této práci bez nároku na odměnu obětovala všechny své volné víkendy. Práce to nebyla snadná, v představení vystupuje 14 herců, kteří se musí opakovaně všichni scházet (málokdy se to povedlo), když má režisérka volný víkend. Překoná-li se tato překážka, tak se objeví druhá. A to, kde budeme zkoušet? Kde si můžeme nechat postavenou scénu se světly do další zkoušky. Za možnost zkoušet chceme poděkovat  OÚ Krompach, restauraci Na Hřebenovce a naší farnosti v Jablonném. Nakonec jsme se pokusili dílo dotáhnout do konce a 14.6. jsme si prožili veřejnou generálku a 15.6. premiéru. Obě představení jsme odehráli v krompašské restauraci Na Hřebenovce. Aby divadel nebylo málo, tak následující den 16.6. jsme znovu reprízovali představení Vincek a Franz: Provinzdrama anno 1918 na oslavách 20. let Schkoly v Hartau.

Prázdniny

Po květnovém a červnovém vzepětí (to se týká i statečných rodin účinkujích, které to z velké části absolvují se svými dětmi) se těšíme na prázdniny. Již 28.6. odjíždí Patašpička s Lusatií Consort na jedenáct dní za českými krajany do Chorvatska, kde nás čeká celá řada vystoupení. Chceme poděkovat všem dárcům, kteří náš výjezd podpořili.  Od 27.7. do 3.8. proběhne ve spolupráci s opavskou a brněnskou scholou tradiční scholový tábor. Předposlední víkend v srpnu doprovodíme našeho farníka k oltáři na Opavsku, poslední prázdninový víkend bychom rádi strávili vandrováním.

O prázdninách nás také čeká koordinace a propagace aktivit Centra svaté Zdislavy na příští školní rok 2019/2020 a příprava Festiválku v Petrovicích, který se odehraje 7.9. od 14 hodin.

Prázdninové pouti 

14.7. Německá pouť ke svaté Zdislavě (11:30)

20.7. Pouť nemocných ke svaté Zdislavě (11:00)

4.8. Slavnost 290. výročí posvěcení baziliky (10:00)

11.8. Svatovavřinecká pouť (10:00)

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal

Pokračovat ve čtení

Novinky - Červen 2019

Ohlédnutí zpět i vpřed

Velikonoční triduum jsme si letos zpestřili křížovou cestou v přírodě na Velký pátek. Vyrazili jsme od kapličky u Zdislaviny studánky směrem na janovický hřbitov, odtud do nedalekých Pusteven a poté přes pastviny okolo Markvartického dubu zpět do Jablonného. Na Bílou sobotu vystupovala Patašpička ve skanzenu na Vísecké rychtě v Kravařích, kde uvedla představení Barborky a poté následovala výuka irského, francouzského i českého tance.

Na prvního máje byla zahájena v bazilice nová poutní sezóna. První letošní pouť odsloužil provinciál dominikánů Lukáš Fošum OP. Po mši svaté následovala vernisáž a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže V srdci Paní Zdislavy. Vernisáž hudebně doprovodila místní hudební skupina MHD. Odpoledne pak od baziliky vyrazil průvod, aby požehnal Zdislavský pramen.

11.5. jsme se při mši svaté rozloučili s Janem Andreasem, dominikánským terciářem a kostelníkem naší baziliky. Vždy jsme jako rodina s dětmi u něj měli zastání, hrával s námi divadlo (svatý Václav, Sedmispáči), chodil s námi na Tříkrálové sbírky… Sám za sebe mohu říci, že mi za těch dvacet let, co se známe, přirostl k srdci a v srdci mi i zůstává.

17. – 19.5. jsme vyrazili na vodu a do poslední chvíle jsme nevěděli jakou řeku pojedeme. Velmi jsme si přáli jet řeku Úpu na dva dny (z Úpice do  Jaroměře), voda však neustále kolísala okolo limitu sjízdnosti. Proto jsme si připravili druhou variantu – jeden den spodní tok Úpy (Česká Skalice – Jaroměř) a druhý den Labe (Dvůr Králové – Jaroměř). Nakonec vše vyšlo, přestože jsme ještě patnáctého měli dopoledne na Krompachu nasněžíno, tak na víkend vyšlo krásné počasí, voda byla na hranici sjízdnosti a my jsme si mohli projet Babiččino údolí, Ratibořice a další místa známá z Babičky od Boženy Němcové (kterou jsme cestou v autě poslouchali coby audioknihu v podání Libušky Šafránkové). Sešlo se nás letos 30, takže to byla úplná flotila.

 

1. 6. sobota – Hlavní pouť ke svaté paní Zdislavě

7:00     Mše svatá u oltáře svaté paní Zdislavy

 9:00    Mše svatá diecézní – biskup Mons. Jan Baxant

11:00   Mše svatá dominikánské rodiny – Mons. Dominik kardinál Duka OP

14:00   Mše svatá – P. Metoděj Němec OP

15:00   Slavnostní nešpory před Nejsvětější Svátostí

17:00   Koncert

zpovídání 8,00 – 12,00

 

Barabanfest 31.5. – 1.6.

Srdečně vás zveme i na Barabanfest (12. ročník mezinárodního hudebního festivalu mládeže), který se odehraje ve Cvikově. Páteční program je v kulturním centru Sever od 20:30 do 22:30, sobotní program je v zahradě u ZUŠ Cvikov (Niessnerova vila) od 14:00 do 23:00. V sobotu 1.6. zde vystoupí i Patašpička od 16:30 s čekočangobálem a od 20:00 uvede představení Barborky obohacené o drama s ohni. 

 

9. 6. neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého

 10:00   Mše svatá v bazilice

18:00   Svatodušní poutní Mše sv. v zámecké kapli na Lemberku – J.M. can. Karel Havelka

 

Fantom z Morrisvillu, veřejná generálka 13.6. od 18:00, premiéra 14.6. od 19:00

Divadelní společnost ĎAS si vás dovoluje pozvat na veřejnou generálku a premiéru nově nastudované divadelní hry Fantom z Morriswillu. Obě představení se odehrají v Krompachu v restauraci Na Hřebenovce.

 

15. 6. sobota – Pouť pro mládež

 10:00   Mše svatá

17:00  Poutní Mše svatá mladých – P. Hyacint Ullman OP

 

Vincek a Franz. Provinzdrama ANNO 1918

16.6. vystoupí komunitní divadlo Kam-e-rádi s představením Vincek a Franz. Provinzdrama ANNO 1918 v Hartau od 15:00 při příležitosti dvacátého výročí školy Schkola. Srdečně zveme na divadelní představení i seznámení se školou.

Schkola působící v našem trojzemí má své školy v Lückendorfu (mateřská škola), Hartau (první stupeň), Ebersbach (druhý stupeň, gymnazium), Ostritz (základní škola), Zittau (odborná škola). Školy na hranicích s ČR mají jako druhý povinný jazyk češtinu, na hranicích s Polskem pak polštinu. Více se dozvíte na stránkách https://schkola.de/

 

Farní výlet

Na závěr školního roku (23. – 26.6.) se chystáme na farní výlet do Olomouce, průvodcem nám bude náš farář P. Pavel OP, který dlouho působil v dominikánském klášteře v Olomouci.

 

28.6. – 8.7. Patašpička na cestě za českou menšinou v Chorvatsku

Patašpička a Lusatia Consort se vydávají na cestu za českou menšinou v okolí města Daruvaru, kde spolu s místní Českou besedou připraví společné vystoupení na tamější Etnofest v obci Ivanovo selo. Cestou se stavíme na hradě Lipnice, kde uvedeme představení Bazilika tančí. Na cestu se vydává 55 tanečníků a hudebníků, kteří se poctivě připravovali celý rok. Cesta je tedy vyvrcholením celoroční činnosti a dlouhodobé spolupráce, přesto by se neobešla bez chápající podpory města, za niž srdečně děkujeme.   

 

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal

Pokračovat ve čtení

Novinky - Březen, duben 2019

 1. 2. – 24. 2. Tábor na Selešce; 3. 3. Masopust na Hochwaldu; 15.3. Setkání farní rady; 29. – 31. 3. Jarní výprava;  3. 4. V srdci Paní Zdislavy; 20. 4. Vísecká rychta 

V druhé polovině ledna jsme pokračovali v intenzivní divadelní činnosti. Čekání na Čechova jsme uvedli třikrát (18. 1. v Novém Boru, 19. 1. ve Cvikově a 2. 2. v Mařenicích), představení Vincek a Franz: Provinzdrama anno 1918 dvakrát (27. 1. v Ebersbachu a 9. 2. v Liberci). Jsme svým způsobem rádi, že nám tento maraton nyní skončil a můžeme připravovat novou divadelní hru Fantom z Morriswillu, kterou bychom rádi uvedli již v červnu letošního roku. 

 

 1. 2. – 24. 2. Tábor na Selešce

Na skautské základně Seleška jsme strávili osmidenní táborový pobyt s 25 dětmi, na táboře se prolínala čeština s němčinou, ale i slovenština s ruštinou. Táborová hra nás přesunula na severoamerický kontinent, kde jsme se připravovali na indiánské Panamerické sportovní hry. Vedle výjimečných sportovních výkonů si děti vyrobily např. indiánské stavy a korálkovaly, získávaly indiánská pera za individuální výkony (nalezení a určení osmi druhů stromů, vyfotografování zvířete žijícího volně v přírodě, přepálení provázku ve výšce 50 cm během 1 minuty atd.). První dva dny jsme si stihli zajezdit na běžkách okolo Hvozdu, třetí den jsme si zajeli na pláně u Luže. Při závěrečném slavnostním ohni jsme byli všichni unavení, ale zdraví a plní zážitků. 

 

 1. 3. Masopust na Hochwaldu

První březnovou neděli před Popeleční středou jsme oslavili tradiční masopust  v restauraci Hochwaldbaude na vrcholu hory Hvozd/Hochwald. Po agapé se ti statečnější z nás spustili na nejrůznějších „klouzácích“ dolů z hory do Hainu. Odtud se 35 masopustních maškar přesunulo ke Spalům na Krompach, kde se po vydatném boršči pomalu schylovalo k dětem netrpělivě očekávané trachtaci, která spočívá v bodovém hodnocení kvality domácích marmelád. Vždy se testují na palačinkách, kterých bylo letos připraveno na tuto prestižní soutěž 9. Zvítězila rybízová z Zittau, těsně za ní následovala jahodová z Jablonného a na třetím místě třešňovovišňová z východočeských Malých Svatoňovic.

 

15.3. Setkání farní rady

V pátek 15.3. se v dominikánském klášteře sešla farní rada. Projednalo se hospodaření farnosti za uplynulý rok 2018, byli jsme seznámeni se stavem žádosti o dotaci na celkovou opravu baziliky i o plánovaných opravách na kostele Nejsvětější Trojice v Petrovicích. Ohlíželi jsme se za uplynulou Tříkrálovou sbírkou a plánovali program na Noc kostelů (24.5.2019). Zamýšleli jsme se nad oslavami zdislavského jubilea, které oslavíme příští rok a probírali letošní poutní harmonogram. V neposlední řadě jsme zvolili termín pro jarní úklid baziliky, který proběhne v týdnu od 8. do 13. května.

 

 1. – 31. 3. Jarní výprava

Letošní jarní výpravu směřujeme k řece Ohři, protékající mezi Doupovskými vrchy z jedné strany a Krušnými horami ze strany druhé. Ubytujeme se v dost spartánsky vybaveném tábořišti České tábornické unie v katastru obce Kotvina. Plánujeme si s sebou vzít kola, pro ty sportovněji naladěné účastníky se nabízejí horské výlety, pro ty méně nadšené vrchaře se nabízí cyklostezka podél řeky.

3.4. V srdci Paní Zdislavy

Ve středu v 16 hodin se sejde komise k vyhodnocení letošního ročníku výtvarné soutěže V srdci Paní Zdislavy, jejíž téma letos znělo „svatá Zdislava, přímluvkyně snoubenců“.

20.4. Vísecká rychta

Stejně jako jiné roky, tak i letos vystoupí Patašpička na velikonočním jarmarku na Vísecké rychtě v Kravařích. Chcete-li zažít příjemnou velikonoční atmosféru ve skanzenu, tak neváhejte a přijeďte se podívat.

Přejeme vám všem požehnané prožití velikonočních svátků.

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal 

Pokračovat ve čtení

Novinky - Leden 2019

Tříkrálová sbírka 4. – 6. 1.2019

Hlavní koleda Tříkrálové sbírky proběhne o prvním lednovém víkendu 5. – 6. 1. 2019. Koledovat však budeme i v prvním lednovém týdnu a koledu ukončíme až 12. a 13. ledna, kdy do kasiček vložíme dobrovolné vstupné z tanečně divadelních premiér Barborek.

65 % této částky částečně podpoří kroužek vaření, který v prostorách klášterní kuchyně vede sestra Roberta, částečně cestu Patašpičky k české menšině v Ivanovu Selu i zájezd místních seniorů do Olomouce. Zbývajících 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.

Všem dárcům děkujeme!

12.1. Barborky, Cvikov, hotel Sever, 17:00

13.1. Barborky, Jablonné v Podještědí, Společenský sál, 17:00

Taneční soubor Patašpička a soubor staré hudby Lusatia Consort uvádějí premiéry nového představení inspirovaného příběhem ranně křesťanské mučednice Barbory z Nikomédie. Představení má taneční, ale i hrané části, které na základě rakovnické hry z 18. století přebásnil Josef Egert. Hra představí lidové tradice svázané se svátkem svaté Barbory, dá však také nahlédnout do vnitřního příběhu o hledání životního smyslu a odvahy podle něj žít. Hru chceme také uvést v létě 2019 pro české komunity žijící v Chorvatsku. Dobrovolné vstupné obou lednových premiér bude věnováno na účely Tříkrálové sbírky.

18.1. Čekání na Čechova, Nový Bor, divadlo, 19:00

19.1. Čekání na Čechova, Mařenice, OÚ, 19:00

Přijďte nás podpořit do Nového Boru, kde ve velkém divadle zahrajeme od 19:00 Čekání na Čechova. Představení, které jsme uvedli v Jablonném v listopadu, nás odvede daleko na východ, kde se v jedné nádražní čekárně potkávají nejrůznější lidé při čekání na vlak do Moskvy.  

27.1. Vincek a Franz, Ebersbach, Kino, 17:00

Představení komunitního českoněmeckého divadla Vincek & Franz: Provinzdrama ANNO 1918 uvedeme tentokrát v německém Ebersbachu. Příběh je situován do období vzniku Československa v roce 1918 a sleduje příběh české a německé rodiny… Představení je dvojjazyčné a je srozumitelné pro českého i německého diváka.

Projekt komunitního divadla byl laskavě podpořen Českoněmeckým fondem budoucnosti (ČNFB) a Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa (ERN).

„V srdci paní Zdislavy“

 1. ročník výtvarné soutěže „V srdci paní Zdislavy“ pro děti ve věku 5 až 15 let.

Tématem tohoto ročníku je pohled na svatou Zdislavu jako přímluvkyni snoubenců. Výtvarné práce můžete zasílat do 31. 1. 2019 na adresu: Klášter dominikánů, Klášterní 33, 471 25, Jablonné v Podještědí (označte prosím: V srdci paní Zdislavy). Výtvarné práce budou vystaveny v ambitech kláštera dominikánů od 1. května do 31. srpna 2019. Vernisáž a vyhlášení výsledků se koná 1. května 2019. 

Přejeme všem Boží požehnání do nového roku 2019!

 

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal

Novinky - listopad

Babí léto se pomalu chýlí ke konci, čeká nás měsíc listopad, který bude ukončen prosincovým prvním adventním víkendem. Sedmého října jsme oslavili svátek Panny Marie Růžencové, který je tradičně spojen s ukončením poutní sezóny. Od listopadu do konce března budeme prohlídky pro návštěvníky baziliky a dominikánského kláštera připravovat pouze pro předem ohlášené výpravy (tel. 728 093 151).

Letos vyhlašujeme již IV. ročník výtvarné soutěže „V srdci paní Zdislavy“ pro děti ve věku 5 až 15 let. Tématem tohoto ročníku je pohled na svatou Zdislavu jako přímluvkyni snoubenců. Výtvarné práce můžete zasílat do 31. 1. 2019 na adresu: Klášter dominikánů, Klášterní 33, 471 25, Jablonné v Podještědí (označte prosím: V srdci paní Zdislavy). Výtvarné práce budou vystaveny v ambitech kláštera dominikánů od 1. května do 31. srpna 2019. Vernisáž a vyhlášení výsledků se koná 1. května 2019.  

V týdnu 5. – 11.1. chystáme velký úklid baziliky po poutní sezóně, aby byla připravena na adventní období a vánoční svátky. Termín je to časný, ale na druhou stranu při tom nebudeme mrznout tak, jako když ji uklízíme v prosinci 😊. Rádi přivítáme všechny pomocníky.

 1. 10. jsme oslavili mši svatou s dětmi v kostele svatého Jana Nepomuckého ve Velkém Valtinově. Po mši svaté jsme spojili piknik s pouštěním draků na přilehlých loukách. Potěšila nás hojná účast, celkem se nás sešlo 51.
 2. – 4. 11. se chystáme na podzimní výpravu, tentokrát jsme si zarezervovali chalupu na osadě Jizerka v Jizerských horách. Uvidíme, jaké bude počasí, ale určitě bychom rádi pozorovali hvězdy v mezinárodním parku JOTO (Jizerská oblast tmavé oblohy) a vzhledem k dušičkovému termínu výpravy se i rádi pomodlili za zastřelené skauty na Jizerce v roce 1949.
 3. 11. vystoupí ĎAS (Divadelní amatérský spolek) v Kulturním centru (bývalé kino) v Jablonném od 19:00. Uvede divadelní hru Čekání na Čechova, kterou již 12. 10. odehrál v Dolním Podluží a  9. 11. s touto hrou vystoupí v Počernickém pivovaru v Praze (od 19:00). Na všechna představení jste srdečně zváni.
 1. 11. máme první přípravnou schůzku na jarní tábor v termínu 16. – 23.2. na skautské základně Seleška.
 2. 11. se rozloučíme se sestrou Guzmánou, která odchází do pražského konventu.
 3. 12. vystoupí na jarmarku v Jablonném Patašpička, která v rámci kulturního programu přítomné naučí francouzský tanec „Talon pointe“ a irský tanec „Every man chance“. Přijďte si zatančit.

První adventní neděle letos vychází na 2. 12. Přineste si s sebou adventní věnec na požehnání tuto neděli na mši svatou (od 10:00) do baziliky. Po mši svaté nás čekají ještě litanie a odpoledne v 16 hodin žehnání velkému adventnímu věnci na náměstí.

 

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal

Novinky - září 2018

Prázdninový čas je za námi. Krásně jsme si užili červencové taneční soustředění Patyšpičky v Lipnici nad Sázavou. Ubytováni jsme byli v areálu jehož autorem byl architekt Jaroslav Vaculík (jeden z posledních žáků Le Courbisiera) a základna byla na břehu zatopeného žulového lomu. Krom koupání, cyklistických i pěších výletů jsme se každé dopoledne věnovali tanečním zkouškám. Výstupem pak byly tři různá vystoupení, která jsme uvedli na zřícenině lipnického hradu a na festivalu za záchranu podlipnických kostelů. Celkem se nás na soustředění sešlo 30 dětí a 8 dospělých.

Přelom července a srpna jsme strávili na schólovém táboře ve Slavkově u Brna. Velké horko, které v těch dnech panovalo vyloženě vybízelo ke každodennímu využívání místního koupaliště. Celotáborová hra se opírala o život Dona Bosca, zakladatele kongregace Salesiánu Dona  Bosca, který svůj život zasvětil Bohu a dětem žijícím v nuzných podmínkách 19 století.

V srpnu se věnujeme přípravě petrovického Festiválku, připravujeme podium, scénu a především pilně zkoušíme nové představení komunitního českoněmeckého divadla Vincek & Franz: Provinzdrama ANNO 1918. Tentokrát pracujeme s německým režisérem Andreasem Hutnerem a soubor se sešel v sestavě šesti dospělých a osmi dětí. Příběh je situován do období vzniku Československa v roce 1918 a sleduje příběh české a německé rodiny…. Představení bude mít premiéru 8. 9. od 14:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Petrovicích v rámci petrovického Festiválku. Projekt komunitního divadla byl laskavě podpořen Českoněmeckým fondem budoucnosti (ČNFB) a Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa (ERN).

Dalším divadelním představením na Festiválku bude českojazyčné Čekání na Čechova, které nás odvede naopak daleko na východ, kde se v jedné nádražní čekárně potkávají nejrůznější lidé při čekání na vlak do Moskvy. Představení uvede krompašký Ďas od 17 hodin.   Krom divadel vás na Festiválku čekají i krátké českoněmecké filmové dokumenty o životě na hranici, dětský cirkus z Hartau Schkolalino, novoborský bluesový Tetrahop, výtvarná dílna Markéty Váchalové Vojtíškové a spousta dalších překvapení. Festiválek začíná již v 10:00 potí kmotrů a kmotřenců v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném.

Taktéž jsme pro vás připravili rozpis aktivit Centra svaté Zdislavy, kde jsme nově otevřeli pro zájemce kurz slovenského jazyka. Bližší informace najdete v letáku.

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal

Novinky - Květen 2019

Pouť dětí ke svaté Zdislavě 1.5.;  Vodácký víkend 17. – 19.5.; Noc kostelů 24.5.; Festival Proměny 25.5.; Spectaculum 29.5.; Barabanfest 31.5. - 1.6.;  Pouť ke svaté Zdislavě 1.6.

Na konci března (29. – 31.3.) jsme si udělali výlet do Krušných hor. Nakonec se nás sešlo 25 cyklistů, ubytováni jsme byli ve srubu České tábornické unie v Kotvině a za víkend jsme najezdili okolo 60 kilometrů. V neděli jsme se na mši svaté v Klášterci nad Ohří neplánovaně setkali s bývalým kaplanem z České Lípy P. Arturem, který nás velmi mile přivítal. Nechyběla ani prohlídka královského města Kadaně, kde jsme navštívili výstavu týkající se českého skautingu. A kdo mohl, tak cestou zpět navštívil restauraci Severka v Mostu…

3.4. se sešla hodnotící komise k výtvarné soutěži V srdci Paní Zdislavy a vybrala vítězné obrázky. Od 8. do 13.4. jsme se věnovali úklidu kostela a na Květnou neděli 14.4. začal svatý týden vrcholící Slavností Zmrtvýchvstání Páně. Na Velikonoční sobotu ještě vystoupila Patašpička na Velikonočním jarmarku v Kravařích.

Pouť dětí ke svaté Zdislavě 1.5.

Zahájení poutní sezóny je tak jako jiné roky spojeno s poutí dětí ke svaté Zdislavě. Mši svatou od 10:00 bude sloužit provinciál dominikánů Lukáš Fošum OP.

V 11:15 bude zahájena v ambitech kláštera vernisáž 4. ročníku výtvarné soutěže „V srdci paní Zdislavy“, při níž budou předány i ceny vítězným autorům.

Ve 13:30 vyrazí od baziliky průvod ke studánce, aby požehnal Zdislavin pramen.

Vodácký víkend 17. – 19.5.

Po loňském dramatickém sjíždění řeky Metuje zavítáme opět do východních Čech a podle vodního stavu se rozhodneme buď pro Úpu, nebo Labe. Úpa nám již několikrát kvůli nedostatku vody nevyšla, a proto bychom preferovali spíše tuto řeku.

Noc kostelů 24.5.

Program:

16:00 – 17:30 Cirkus (zahrada vedle baziliky). Dětské cirkusové vystoupení, výroba žonglovacích míčků, opékání trdelníků.

18:00 Mše svatá

19:00 Bazilika tančí – Patašpička. Meditace dětského tanečního souboru nad sakrálním prostorem

20:00, 21:00 – Komentované prohlídky baziliky

21:30, 22:30 - Světelná instalace nazvaná ORA PRO NOBIS se inspiruje životem a osobností svaté paní Zdislavy, ke které se lidé dodnes obrací o přímluvu. Instalace je koncipována jako velkoformátová videokoláž promítaná na vnitřní architekturu baziliky doprovázená litanickým zpěvem. 

22:00 – Fireshow

21:00 – 22:00 – Prostor meditace a chval v kapli

23:00 – Požehnání městu a kraji

Přístupné výstavy:

Ora pro nobis (bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy). Instalace je inspirována životem a úctou ke svaté paní Zdislavě, ke které se po staletí lidé obrací s prosbou o přímluvu. Mgr. Pavlína Kašparová ve svém díle spojuje tradiční a experimentální techniky, s důrazem na světlo jakožto symbol i výtvarný prostředek.

V srdci Paní Zdislavy (ambit kláštera) – obrázky z dětské výtvarné soutěže na téma „sv. Zdislava, přímluvkyně snoubenců“. 

Zdislava - skvělá manželka a milující matka (ambit kláštera) - Svatá Zdislava v díle Česlavy Talafantové OP.

Festival Proměny 25.5.

V sobotu 25.5. vystoupíme s divadelním představením komunitního divadla „Vincek a Franz. Provinzdrama Anno 1918“ na festivalu Proměny v Jablonečku (Ralsko). Hrajeme (divadelní skupina Kam-e-rádi) od 15:30 na stagi Divočina. Vřele doporučujeme celý festival viz program na https://www.festival-ralsko.com/program2/

 

Spectaculum 29.5.

 

V rámci Žitavského festivalu Spectaculum vystoupí i Patašpička s představením „Bazilika tančí“. Můžete nás zhlédnout od 21:00 v Johanniskirche na hlavním náměstí. Po představení si s Patoušpičkou můžete ještě zatančit několik kolových tanců před kostelem.

Barabanfest 31.5. – 1. 6.

 

Stejně jako jiné roky, tak i letos bude Patašpička vystupovat na etnofestivalu mládeže Barabanfest ve Cvikově. V sobotu 1. 6. od 20. 00 zde Patašpička provede představení Barborky obohacené o obrazy s ohňovými rekvizitami.

Pouť ke svaté Zdislavě 1.6.

07:00   Mše svatá u oltáře svaté paní Zdislavy

  9:00   Mše svatá diecézní – biskup Mons. Jan Baxant

11:00   Mše svatá dominikánské rodiny – Mons. Dominik kardinál Duka OP

14:00   Mše svatá – P. Metoděj Němec OP

15:00   Slavnostní nešpory před Nejsvětější Svátostí

17:00   Koncert

zpovídání 8,00 – 12,00

 

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal

Pokračovat ve čtení

Novinky - Únor 2019

Cestou necestou a Zlatovláska

Tradiční adventní podvečer v dominikánském klášteře (18.12.) byl zahájen vernisáží výstavy Cestou necestou. Autory vystavených děl jsou studenti výtvarného oboru místní ZUŠ, který vede Markéta Váchalová Vojtíšková. Po malém pohoštění jsme se přesunuli do refektáře kláštera, kde jsme mohli zhlédnout muzikálové provedení pohádky Zlatovláska. Na představení se podílel literárně-divadelní obor pod vedením MgA. Marka Sýkory, pěvecký sbor ZUŠ „Noktuelky“ pod vedením Mgr. Lucie Martínkové a souborová hra pod vedením pana učitele Tomáše Hybranta. Návštěvníci adventního podvečera si na závěr mohli domů odnést Betlémské světlo.    

Tříkrálová sbírka

Letošní Tříkrálové sbírky organizované Charitou ČR se účastnilo 6 dospělých a spousta dětí. Letos jsme totiž koledovali nejen o tříkrálovém víkendu 5. – 6.1., ale i ve čtvrtek 3.1. a navíc i o dvou tříkrálových představeních Patyšpičky ve Cvikově (12.1.) a v Jablonném (13.1.). Dosáhli jsme rekordní sbírky, neboť jsme vykoledovali 28 198 Kč. 65 % této částky částečně podpoří kroužek vaření, který v prostorách klášterní kuchyně vede sestra Roberta, částečně cestu Patašpičky k české menšině v Ivanovu Selu i zájezd místních seniorů do Olomouce. Zbývajících 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.

Všem dárcům děkujeme!

Barborky

Taneční soubor Patašpička a soubor staré hudby Lusatia Consort uvedly premiéry (12.1. Cvikov, 13.1. Jablonné v Podještědí) nového představení inspirovaného příběhem raně křesťanské mučednice Barbory z Nikomédie.

Představení má taneční, ale i hrané části, které na základě rakovnické hry z 18. století

přebásnil Josef Egert. Hra představila lidové tradice svázané se svátkem svaté Barbory, dala však také nahlédnout do vnitřního příběhu o hledání životního smyslu a odvahy podle něj žít.

Představení budeme reprízovat 20. 4. na Vísecké rychtě v Kravařích v rámci Velikonočního jarmarku.

 

Čekání na Čechova

 V pátek 18.1. jsme si vyzkoušeli hrát ve velkém divadle v Novém Boru. Byl to pro nás velký zážitek. Rampa přímo u podia, celá řada opon, šály, desítky světel a ochotný personál, který nám se vším pomáhal, hlediště s balkóny… Nakonec dorazilo i cca 60 diváků, kteří v hledišti pro 300 diváků působili dost opuštěně, ale prý je to pro ochotnická divadla standardní návštěvnost. Koneckonců, každá zkušenost je dobrá. To samé představení jsme pak uvedli v sobotu v podvečer i ve Cvikově v kulturním domě Sever. 

 1. 1. Vincek & Franz: Provinzdrama ANNO 1918; Ebersbach, Kino 17:00

V neděli 27.1. nás čeká (po uzávěrce) představení českoněmeckého komunitního divadla v nedalekém Ebersbachu.

Příběh je situován do období vzniku Československa v roce 1918 a sleduje příběh české a německé rodiny… Představení je dvojjazyčné a je srozumitelné pro českého i německého diváka.

Projekt komunitního divadla byl laskavě podpořen Českoněmeckým fondem budoucnosti (ČNFB) a Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa (ERN).

 1. 2. Derniéra - Čekání na Čechova; Mařenice, OÚ 19:00

Poslední možnost shlédnout představení Čekání na Čechova budou mít diváci na sále OÚ v Mařenicích 2. 2. od 19 hodin. Představení, které jsme uvedli v listopadu v Jablonném, nás odvede daleko na východ, kde se v jedné nádražní čekárně potkávají nejrůznější lidé při čekání na vlak do Moskvy.

 1. 2. Vincek & Franz: Provinzdrama ANNO 1918; Liberec, Kino Varšava 17:00

Českou derniéru představení komunitního českoněmeckého divadla Vincek & Franz: Provinzdrama ANNO 1918 uvedeme tentokrát v kině Varšava v Liberci od 17 hodin. Jste srdečně zváni.

Projekt komunitního divadla byl laskavě podpořen Českoněmeckým fondem budoucnosti (ČNFB) a Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa (ERN).

 

 1. 2. – 24. 2. tábor na Selešce

V neděli 17.2. odjíždíme na týdenní pobyt s dětmi na skautskou základnu na Selešce. I letos budeme mít mezinárodní dětský kolektiv čítající okolo 30 dětí. Táborová hra je situována na severoamerický kontinent, ale zatím toho moc nechceme prozrazovat. Ale také doufáme, že vydrží sněhová nadílka a že si zajezdíme na běžkách.

 1. 3. Masopust na Hochwaldu

První březnovou neděli oslavíme masopust mší svatou s dětmi v restauraci Hochwaldbaude na vrcholu hory Hvozd/Hochwald. Po agapé bude následovat karnevalový sjezd na saních/bobech do Hainu. Na závěr budeme u Spalů na Krompachu vyhodnocovat nejlepší domácí marmeládu, samozřejmě na palačinkách.

 

Za řkf

Karel Spal

Novinky - prosinec 2018

Martin sice nepřijel na bílém koni, ale první sníh napadl již na státní svátek 28. října, druhý sníh pak 19. listopadu. Rok je pomalu za námi a nyní nás čeká adventní prosinec zakončený vánočními svátky a svatým Silvestrem. Ještě před adventem se ohlédneme zpět na listopadové dění.

Na závěr října (27. 10. Zittau, 28. 10. Jablonné v P.) jsme dvakrát uvedli českoněmeckou autorskou hru Vincek a Franz: Provinzdrama anno 1918. Představení je vyústěním projektu českoněmeckého komunitního divadla Kam⫙radi pod vedením německého režiséra Andrease Hüttnera. Příběh jsme situovali do období konce první světové války a vzniku Československa, přičemž jsme chtěli zpřístupnit český i německý pohled na tehdejší události. Byli jsme mile překvapeni přijetím od diváků jak na české, tak na německé straně… Představení uvedeme ještě 27. ledna příštího roku v Ebersbachu a 9. února v liberecké Varšavě. Projekt komunitního divadla byl laskavě podpořen Českoněmeckým fondem budoucnosti (ČNFB) a Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa (ERN).

První listopadový víkend jsme strávili společně na Jizerce, sešlo se nás celkem 26, z toho 16 dětí. V sobotu jsme si dali celodenní 27 km dlouhou tůru po vrcholcích Jizerských hor, v neděli jsme hráli hry a vydali se jen na krátkou procházku.  

 1. listopadu jsme se dopoledne sešli v petrovickém kostele Nejsvětější Trojice na brigádě. Pracujeme na drenáži podél jižní strany kostela, což je práce, na kterou nelze sehnat dotační prostředky, a proto ji děláme takto svépomocí.

Devátého listopadu vystupoval ĎAS v počernickém pivovaru v Praze se svým Čekáním na Čechova a hned druhý den jsme hru uvedli v Jablonném. Všem divákům děkujeme za milé přijetí.

 1. 11. jsme se sešli ve Lvové k první plánovací schůzce k zimnímu táboru, který se uskuteční 17. – 24. února na skautské základně Seleška v Lužických horách.

Na svatou Anežku 13. 11. nás opustila sestra dominikánka Marie Anežka Škrobánková, která strávila v Jablonném 5 let (2003 – 2008). Pohřeb sestry Anežky se konal 17. 11. ve Střelicích u Brna.

Adventní období letos vychází pouze na prosinec, první adventní neděle letos připadne na 2. 12. Přineste si s sebou adventní věnec na požehnání tuto neděli na mši svatou (od 10:00) do baziliky. Po mši svaté nás čekají ještě litanie a odpoledne v 16 hodin žehnání velkému adventnímu věnci na náměstí.

 1. 12. vystoupí na jarmarku v Jablonném Patašpička, která v rámci kulturního programu přítomné naučí francouzský tanec „Talon pointe“ a irský tanec „Every man chance“. Přijďte si zatančit.

18.12. Tradiční Adventní koncert a vernisáž v dominikánském klášteře se odehraje 18. 12. od 16 hodin. Program zahájí vernisáž výstavy Cestou necestou, kde se představí výtvarný obor místní ZUŠ vedený Markétou Váchalovou Vojtíškovou a po něm bude následovat Pohádka Zlatovláska, kdy se představí literárně - dramatický obor pod vedením MgA. Petra Sýkory a pěveckého sboru Noktuelky pod vedením Mgr. Lucie Martínkové. Představení doprovodí instrumentální těleso pod vedením pana učitele Tomáše Hybranta. Tak jako jiné roky si budete moci z adventního podvečera odnést domů „betlémské světlo“, tak si nezapomeňte vzít s sebou lucerničky.

Přejeme vám všem šťastné vánoční svátky!!!

 

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal

Novinky - říjen 2018

V rámci Dnů evropského dědictví (European Heritage Days) jsme ve spolupráci s městem a Centrem svaté Zdislavy připravili (8. 9.) již 4. ročník petrovického divadelního festiválku. Program začal již v 10 hodin v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném poutí kmotrů a kmotřenců, po níž následoval doprovodný program v bazilice, klášteru i klášterní zahradě.

Od 14 hodin pak pokračoval program v kostele Nejsvětější Trojice v Petrovicích. Diváci měli možnost shlédnout premiéru českoněmeckého komunitního divadla pod názvem Vincek a Franz: Provinzdrama anno 1918. Následovalo vystoupení dětského akrobatického cirkusu Schkolalino z Hartau a promítání českoněmeckých dokumentů z našeho příhraničí (Patrik Weissig). Následovalo divadelní představení Čekání na Čechova v podání krompašského ĎASu. Závěr festiválku patřil novoborské bluesové kapele Tetrahop, která roztančila posluchače na louce za kostelem. Markéta Váchalová Vojtíšková připravila pro děti krásnou výtvarnou dílnu a o umění plést košíky se postaraly dámy z chráněných dílen z Kytlice.

Velký dík patří rodině Žantů, kteří připravili doprovodný program k pouti v Jablonném, panu Zuzaňákovi, který nám zapůjčil vodu a elektřinu, panu Ulčovi za občerstvení, městu za spolupráci, dětem za prodej koláčů a taktéž všem vystupujícím. Na opravu kostela jsme vybrali 6 300 Kč.

Aktivity Centra svaté Zdislavy

Na zelených plakátcích v IC, ve vývěsce na bazilice či na facebookových stránkách Centra svaté Zdislavy najdete širokou nabídku jazykových kurzů (němčina, angličtina, francouzština, slovenština), taneční kroužek, výuku náboženství.

Neváhejte, jste srdečně zváni!

Závěr poutní sezóny

Intenzivní víkend nás čeká i začátkem října: 5. 10. se od 20 hodin sejde v klášteře farní rada, 6. 10. se od 11:00 koná pouť ke svaté Zdislavě – perle české šlechty a 7. 10. od 10:00 oslavíme svátek Panny Marie Růžencové, kterým každoročně ukončujeme poutní sezónu.

Drakiáda

Kdo z vás by rád navštívil kostel sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Valtinově, tak bude mít možnost 14.10., neboť zde bude o. Pavel sloužit mši svatou od 11:30. Následovat bude piknik a pro zájemce pouštění draků na přilehlých loukách.

Vincek a Franz: Provinzdrama anno 1918

První světová válka je u konce. Byla vyhlášena Československá republika. Dva kamarádi Vincek a Franz se potkávají za zcela nových okolností.  

Představení českoněmeckého komunitního divadla pod vedením režiséra Andrease Hüttnera. Přijďte si s námi připomenout vznik ČSR před 100 lety. Obě představení uvádíme symbolicky od 19:18.   

Projekt komunitního divadla byl laskavě podpořen Českoněmeckým fondem budoucnosti (ČNFB) a Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa (ERN).

27.10. Zittau Kronenkino

28.10. Kulturní sál Jablonné  

 

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal

Novinky - červenec, srpen 2018

Na konci května jsme spoluprožili Noc kostelů, odpoledne jsme připravili pro děti středověkou zahradu. Na místě byla bylinkářka, psalo se husím brkem, vybarvovali záložky do knih, na ohni se opékali trdelníky, měřila se dovednost na kládě. Po mši svaté v bazilice následovala premiéra představení Bazilika tančí od Patašpičky doprovázené Lusatií Consort a Kristiánem Přenosilem. O komentované prohlídky baziliky se postarali bratři dominikáni, v ambitech se o návštěvníky staraly sestry dominikánky. Odhadujeme, že nás na Noc kostelů navštívilo okolo 350 návštěvníků. Všem organizátorům Pán Bůh zaplať!

Následující den jsme slavili v bazilice hlavní pouť ke svaté Zdislavě. Počet poutníků byl podobný jako v letech minulých a mohli jsme mezi nimi letos přivítat našeho diecézního biskupa Jana Baxanta i olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.

Představení Patyšpičky Bazilika tančí jsme začátkem června reprízovali v kostele svaté Alžběty ve Cvikově při příležitosti dalšího ročníku Baraban festu. V červenci odjíždíme na týdenní taneční soustředění Patašpičky do Lipnice nad Sázavou. Dopoledne se budeme zabývat choreografií a tancem, odpoledne budeme brázdit krajem na kole. Plánujeme navštívit naučnou stezku malíře Jana Zrzavého, rodný dům Gustava Mahlera, sázavská Stvořidla i sedmnáct set hektarů velké Orlovské smíšené lesy. Tanečně budeme vystupovat jednou na hradě Lipnice a další dvě představení uvedeme na Festivalu za záchranu podlipnických kostelů v Dolním Městě.

V polovině června jsme společně s krompašským Ďasem premiérově uvedli Čekání na Čechova.  O režii se starala Stanislava |Jachnická a o dramaturgii Eva Suková. A na co se můžete těšit? Malá železniční stanice kdesi v Rusku na přelomu minulého století, kde se křižují vlaky z různých koutů nedozírné země. Jejich jména nápadně připomínají slavné autory a jejich díla. Přijíždí expres Tolstoj, zrychlený Dostojevskij, courák Platonov. Všichni ale čekají na ten nejdůležitější spoj – Čechova. A při tom čekání si odvyprávějí neuvěřitelné historky ze života nasáklé hořkosladkým humorem a nostalgií starých časů. Jejich autorem není nikdo jiný než Anton Pavlovič Čechov, skvělý vypravěč a znalec lidských duší. Nejbližší představení plánujeme uvést 8.7. v 19:00 na Krompachu v restauraci Hřebenovka. Ve zkrácenější verzi ji uvedeme i 8. 9. na petrovickém Festiválku. Tam by měl mít slavnostní premiéru i náš další divadelní projekt komunitního divadla, ve kterém se spolu s německými herci a pod vedením německého režiséra zabýváme rokem 1918.

Na přelomu července a srpna nás pak čeká týdenní pobyt na scholovém táboře. Tentokrát budeme na jižní Moravě a setkáme se tam s opavskou i brněnskou scholou. Všechny tři scholy vznikly v různých dobách pod vedením sestry Anežky OP, která dlouhá léta prožila i u nás v Jablonném. Rytmus takového tábora je dopolední zpěv a odpolední celotáborová hra, občas nějaký výlet, koupání…

No a krom prázdninového zotavení budeme zkoušet divadlo, připravovat program Centra svaté Zdislavy na nový školní rok 2018/2019 a ladit petrovický Festiválek (8.9.).

Přejeme krásný prázdninový čas.

30.6. – 7.7. Soustředění Patašpičky v Lipnici nad Sázavou

 1. 7. neděle – Německá pouť k paní Zdislavě (10:00 mše svatá, 11:30 mše svatá v německém jazyce).
 2. 7. Čekání na Čechova (Krompach, restaurace Hřebenovka, 19:00).
 3. 21. 7. Pouť nemocných k paní Zdislavě (11:00 mše svatá s udílením pomazání nemocných – biskup Mons. Jan Vokál, zpovídání 9,00 - 12,00).

28.7. – 4.8. Scholový tábor

 1. 8. Slavnost svatého Dominika (18:00 mše svatá s bratry františkány).
 2. 8. Svatovavřinecká pouť (10:00 mše svatá – Mons. Dominik kardinál Duka OP).
 3. – 19.8. Workshop komunitního divadla
 4. 9. Petrovický festiválek

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal

 

 • 1
 • 2

Partneři projektu komunitního divadla

cnfb-wlogo-CSOB-wlogo-Era pomaha-wlogo-nadace-via-w

Tento projekt podpořila Era prostřednictvím Nadace VIA a Česko-německý fond budoucnosti.