Zvolte jazyk

Farní plénum - Slavnost Panny Marie růžencové -  Farní návštěva v Žitavě - Drakiáda 2014 -  Centrum svaté Zdislavy

Farní plénum

V neděli 14.9. se ve velkém refektáři sešlo farní plénum. Po společné modlitbě jsme se soustředili především na záležitosti směřující dovnitř do farnosti (liturgie, duchovní obnovy, biblické hodiny, ale i např. úklid baziliky…). Neopomenuli jsme však i záležitosti vycházející směrem ven z farnosti. Jedná se především o příští poutní sezónu, během které si budeme připomínat dvacáté výročí kanonizace svaté Zdislavy, dále jde o celodenní otevření baziliky během poutní sezóny (a její zabezpečení) a v neposlední řadě i o rozvíjení spolupráce s německými i polskými sousedy.

 

Slavnost Panny Marie růžencové

V neděli  5.10. oslavíme v naší bazilice mší svatou od 10:00 Slavnost Panny Marie růžencové. Touto slavností také ukončíme letošní poutní sezónu.

 

Farní návštěva v Žitavě

V neděli  5.10. jsme pozváni na mši svatou (od 10:00) do kostela  Nanebevzetí  Panny Marie v Žitavě. Po mši svaté bude následovat společné agapé a pak výlet na farmu v okolí Žitavy. Přibližný návrat bude okolo 17 hodiny.

 

Drakiáda 2014

V neděli 12. 10. 2014 vás srdečně zveme na mši svatou s dětmi a následující drakiádu na Horní   Světlou! Sraz v 10:00 u Filipa Humpla, poslední dům na cestě ke kozím farmám. S sebou: hudební  nástroje, soutěžní draky, příspěvek ke společnému obědu (v naturáliích).

Program: Mše svatá s dětmi, piknik, pouštění draků.

SOUTĚŽ :  U doma vyráběných draků se bude hodnotit nejlepší let (výška  letu a čas setrvání ve vzduchu) a nejhezčí výtvarné zpracování

Centrum svaté Zdislavy

V září se již rozeběhly kurzy náboženství, taneční i divadelní soubor, dramatický kroužek. Od října přibudou ještě jazykové kurzy (španělština, angličtina, francouzština, němčina). Všichni noví účastníci nejen jazykových kurzů jsou srdečně zváni. Bližší informace na www. centrumzdislava.eu , nebo na nástěnce před bazilikou.

Za řkf

Karel Spal