Zvolte jazyk

Ohlédnutí…

vystava-150-sokol-mCo nás čeká? 2. 11. Dušičky

15. 11. Filmový klub

16. 11. Vernisáž výstavy o historii Československé obce sokolské

22. 11. František blázen

23. 11. Slavnost Krista Krále

30. 11. Žehnání adventních věnců

Ve farnosti se již nyní připravujeme na příští jubilejní rok, kdy si připomeneme dvacáté výročí od svatořečení Zdislavy z Lemberka. Chystáme program poutí, výstavu věnovanou procesu kanonizace sv. Zdislavy, diecézní výtvarnou soutěž pro děti i brožuru shrnující posledních 10 let ve farnosti i klášteře.

Ohlédnutí

Vyústěním zářijového farního pléna je dozajisté i jmenování farní rady, jež se poprvé sejde na první adventní neděli. 21. 9. jsme si po mši svaté promítli fotografie ze scholového tábora a připomněli celotáborovou hru, která se opírala o příběh Josefa egyptského.

Projekt Můj pohled z Jablonného pokračoval německojazyčným představením v Zittau (28. 9.) a vernisáží výstavy U nás v Jablonném. Čeští herci si vyzkoušeli, tak jako němečtí na květnovém představení v Heřmanicích, jak je obtížné hrát divadelní představení v jazyce, jež není jazykem mateřským. Přesto jsme byli vřele přijati a více než 50 diváků mohlo po vernisáži výstavy a představení shlédnout i dokument věnovaný celému komunitnímu projektu.

5. 10. jsme byli pozváni do římskokatolické farnosti v Zittau, abychom společně vzdali díky za letošní úrodu. Oltář kostela Nanebevzetí Panny Marie byl obložen ovocem a zeleninou z letošní úrody, v obětním průvodu děti nesly zahradní výpěstky. Po mši svaté následovalo agapé (společná hostina) na faře a poté jsme společně navštívili velký statek v přilehlé vesnici, který je energeticky soběstačný (1 větrná elektrárna, solární panely a biomasa) a navíc dodává z 50% energii celé vesnici.

Letošní drakiádu jsme uspořádali opět na Horní Světlé a opět nám zde téměř nefoukalo. Po mši svaté s dětmi jsme společně poobědvali a za krásného podzimního (nevětrného) počasí jsme se snažili dostat draky do vzduchu. Za urputného běhu se nám to dařilo, avšak zpomalil-li běžec, tak drak pomalu klesal dolů. Čestnou výjimkou byl Kristýnčin ultralehký „Královský drak“, kterého jsme prohlásili za vítěze mezi vítězi.

Co nás čeká?

2. 11. Dušičky

Památka zesnulých letos vychází na neděli, zveme tedy všechny na nedělní bohoslužbu, která začíná v 10: 00 do baziliky, či na pobožnost od 15: 00 na městském hřbitově.

15. 11. Filmový klub

V rámci listopadového promítání filmového klubu vás zveme od 18: 00 na padesátiminutový dokument české televize o Anežce České. Chceme si tak připomenout 25 výročí jejího svatořečení, které těsně předcházelo sametové revoluci. Těšíme se na společnou diskuzi.

16. 11. Vernisáž výstavy o historii Československé obce sokolské

V neděli 16. 11. chceme pokračovat v připomínce 25. výročí sametové revoluce. Zveme vás na vernisáž výstavy věnované historii Československé obce sokolské. Vernisáž začne v 11:00 v ambitu dominikánského kláštera a průvodní slovo bude mít autor výstavy Ing. Zdeněk Hanzl.

22. 11. František blázen

V sobotu 22. 11. nás v klášterním refektáři od 18: 00 čeká autorská one man show, step, body drum a vyprávění o životě a smrti velkého showmana a světce Františka z Assisi. Těm, kteří nemají žádnou představu o sv. Františku a zároveň si nechtějí nechat ujít skryté významy vynikajícího hereckého výkonu Jana Horáka, doporučujeme nahlédnout do některého z životopisů sv. Františka. Po představení bude následovat diskuze s autorem. Vstupné dobrovolné.

23. 11. Slavnost Krista Krále

10: 00 mše svatá s účastí Kytlického chrámového sboru.

30. 11. Žehnání adventních věnců

30. 11. společně oslavíme první adventní neděli. Je to neděle, kdy zapalujeme první svíci na adventním věnci. Zveme vás tedy, abyste si donesli adventní věnce do baziliky a před mší svatou (od 10:00) je umístili na balustrádu před kněžiště, kde budou během mše svaté požehnány. Po agapé, které bude následovat po mši svaté, se poprvé sejde i farní rada.

Za řkf

Karel Spal