Zvolte jazyk

V rámci Dnů evropského dědictví (European Heritage Days) jsme ve spolupráci s městem a Centrem svaté Zdislavy připravili (8. 9.) již 4. ročník petrovického divadelního festiválku. Program začal již v 10 hodin v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném poutí kmotrů a kmotřenců, po níž následoval doprovodný program v bazilice, klášteru i klášterní zahradě.

Od 14 hodin pak pokračoval program v kostele Nejsvětější Trojice v Petrovicích. Diváci měli možnost shlédnout premiéru českoněmeckého komunitního divadla pod názvem Vincek a Franz: Provinzdrama anno 1918. Následovalo vystoupení dětského akrobatického cirkusu Schkolalino z Hartau a promítání českoněmeckých dokumentů z našeho příhraničí (Patrik Weissig). Následovalo divadelní představení Čekání na Čechova v podání krompašského ĎASu. Závěr festiválku patřil novoborské bluesové kapele Tetrahop, která roztančila posluchače na louce za kostelem. Markéta Váchalová Vojtíšková připravila pro děti krásnou výtvarnou dílnu a o umění plést košíky se postaraly dámy z chráněných dílen z Kytlice.

Velký dík patří rodině Žantů, kteří připravili doprovodný program k pouti v Jablonném, panu Zuzaňákovi, který nám zapůjčil vodu a elektřinu, panu Ulčovi za občerstvení, městu za spolupráci, dětem za prodej koláčů a taktéž všem vystupujícím. Na opravu kostela jsme vybrali 6 300 Kč.

Aktivity Centra svaté Zdislavy

Na zelených plakátcích v IC, ve vývěsce na bazilice či na facebookových stránkách Centra svaté Zdislavy najdete širokou nabídku jazykových kurzů (němčina, angličtina, francouzština, slovenština), taneční kroužek, výuku náboženství.

Neváhejte, jste srdečně zváni!

Závěr poutní sezóny

Intenzivní víkend nás čeká i začátkem října: 5. 10. se od 20 hodin sejde v klášteře farní rada, 6. 10. se od 11:00 koná pouť ke svaté Zdislavě – perle české šlechty a 7. 10. od 10:00 oslavíme svátek Panny Marie Růžencové, kterým každoročně ukončujeme poutní sezónu.

Drakiáda

Kdo z vás by rád navštívil kostel sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Valtinově, tak bude mít možnost 14.10., neboť zde bude o. Pavel sloužit mši svatou od 11:30. Následovat bude piknik a pro zájemce pouštění draků na přilehlých loukách.

Vincek a Franz: Provinzdrama anno 1918

První světová válka je u konce. Byla vyhlášena Československá republika. Dva kamarádi Vincek a Franz se potkávají za zcela nových okolností.  

Představení českoněmeckého komunitního divadla pod vedením režiséra Andrease Hüttnera. Přijďte si s námi připomenout vznik ČSR před 100 lety. Obě představení uvádíme symbolicky od 19:18.   

Projekt komunitního divadla byl laskavě podpořen Českoněmeckým fondem budoucnosti (ČNFB) a Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa (ERN).

27.10. Zittau Kronenkino

28.10. Kulturní sál Jablonné  

 

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal