Zvolte jazyk

Tibetský tábor - Sestra Bertranda - Fotografická soutěž - Komunitní divadlo - Koncert vokálního tělesa Hvězda - Velikonoce

Tibetský tábor

Na první postní neděli jsme v bazilice slavili mši svatou, kterou doprovázela naše schola společně s českolipským sborem Hvězda. To byl krásný začátek tábora, neb po společném obědě v klášteře jsme vyrazili do „Tibetu“. Letos se nás sešlo 16 dětí a pět vedoucích, a jelikož nebyl sníh, tak jsme na cestách a silnicích vytvářeli peloton 21 cyklistů. Krom cyklistických výletů jsme chodili i na pěší tůry (Luž, Krkavčí skály) a zdolávali i klettersteig na Nonenfelsen.  Motivační hra se samozřejmě týkala Tibetu, a tudíž jsme objevovali tibetštinu, tibetskou kuchyni, tance, masky, oděvy. Vyráběli jsme dva stoly, osm draků, šili na šicích strojích, malovali a psali modlitební praporky. Bohoslužbu slova nám sloužil jáhen z Doks Luděk Téra, který nám promítl i své fotografie z cesty do Tibetu. Hodně jsme zpívali, hráli na hudební nástroje a smáli se v neuvěřitelně krásném březnovém počasí. To, že tábor končí, bylo na konci líto nejen dětem, ale i vedoucím. Pánbůh zaplať za ty krásné chvíle…    

Sestra Bertranda

Druhou neděli postní, tj. po návratu z tábora jsme se loučili s dominikánskou  sestrou Bertrandou, vlastním jménem Růženou Peškovou, která byla u nás v Jablonném od 17.10. 2001 a nyní se stěhuje do Střelic u Brna. Prosíme všechny, kdo ji měli rádi, aby na ni nadále mysleli v modlitbách, stejně jako ona se za nás vždy přimlouvala a bude přimlouvat u Pána.

Fotografická soutěž

Na stránkách www.centrumzdislava.eu v rubrice Fotosoutěž si můžete prohlédnout již 65 fotografií Jablonného a okolí. Stále můžete své fotografie do soutěže přidávat, či hlasovat na webových stránkách.

Komunitní divadlo

Na novém představení komunitního divadla již pracujeme ve dvou skupinách, jedné dětské a jedné dospělé. Budete-li se chtít ještě zapojit do vznikajícího představení (každá pomoc vítána), tak nejbližší zkoušky jsou 4. 4. a 11. 4. od 15:30 (děti) a od 19:30 (dospělí) ve velkém refektáři kláštera. 

Koncert vokálního tělesa Hvězda

V sobotu 12. 4 od 18. 00 jste srdečně zváni na koncert vokálního tělesa Hvězda v naší bazilice. Těsně před začátkem svatého týdne zazní Stabat mater Františka Ignáce Tůmy a další duchovní skladby v podání vynikajícího českolipského sboru a za doprovodu varhan.

Velikonoce

Svatý týden nám letos začíná  13. 4. Květnou nedělí (10:00). Na Zelený čtvrtek si připomínáme poslední večeři Páně (mše svatá od 18:00), na Velký pátek smrt Pána Ježíše na kříži (přísný půst), bohoslužba bude  od 18:00. Velikonoční vigílii s námi můžete prožít v sobotu 19. 4. od 20:00, nedělní slavnost Zmrtvýchvstání Páně od 10:00.