Zvolte jazyk

Zprávy z farnosti

Máme za sebou poněkud hektické období, neboť od minulé uzávěrky Zpravodaje (15.5.) jsme se účastnili, či organizovali celou řadu akcí. Rád bych se nyní u nich pozastavil a pokusil se o jejich stručnou reflexi.

17. – 19.5. 2013
Ethno festival mládeže Barabanfest ve Cvikově, kterého se v sobotu účastnil i náš folklórně taneční soubor Patašpička, tak jako jindy doprovázený Lusatií Consort. Přestože počasí nebylo ideálně festivalové, tak byl opět program plný vynikajících souborů z celé střední Evropy. Fotografie z celého festivalu si můžete prohlédnout na http://zdendan.rajce.idnes.cz/17.5.2013_-_Barabanfest_2013_Cvikov_-_foto_Zdendan_a_Daja/
24.5. 2013
Noc kostelů v bazilice sv. Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí začala prohlídkou „Děti dětem“, která proběhla od 16:00 – 16:45. Děti navštěvující výuku náboženství si připravily čtyři stanoviště (ministranti v sakristii, schólistky na kůru u varhan, zvoníci u zvonů, a „svatá Zdislava“ u Zdislavina oltáře), na nichž seznamovaly dětské návštěvníky i jejich rodiče s funkcí příslušného místa. Součástí jejich výkladu byly i hry, po jejichž splnění si děti odnášely pexeso s fotografiemi diecézních kostelů a modliteben.
Od 17:00 do 18:00 v bazilice zkoušela Schola Gregoriana Pragensis, která se od 18:00 podílela zpěvem na latinské mši svaté a od 19:00 - 20:00 uvedla pro návštěvníky Noci kostelů koncertní pásmo Maiestas Dei. Tímto bych jim chtěl poděkovat za vynikající hudební zážitek i pohlazení po duši.
Bazilika byla návštěvníkům otevřena do 23:00, farář Jan Rajlich měl během večera tři komentované prohlídky baziliky a ve 23:00 požehnal městu i kraji. Od 20:00 byla otevřena i „Oáza ticha“ v kapli, kde se mohli návštěvníci na chvíli ztišit a zastavit v dnešní uspěchané době, stejně jako napsat na lístek svou modlitbu či přání, nebo jen zapálit svíčku s tichou vzpomínkou či myšlenkou v bazilice.

25.5. 2013
Hlavní pouť ke sv. Paní Zdislavě si vyžádala nasazení celé farnosti (letos se jí účastnilo asi 900 návštěvníků), navíc jsme však organizovali ještě pódium u baziliky, kde po hlavní mši vystoupil folklórní soubor Patašpička doprovázený Lusatií consort. Poté vystoupila samotná  Lusatie Consort a na závěr cvikovský Jääääär. Vystoupení doprovázela vynikající  atmosféra  a déšť nás zastihl až při nakládání hudebních nástrojů do automobilů.
Večer jsme ještě vystupovali s naší schólou a dalšími hudebníky  v  Novinách pod Ralskem s koncertním pásmem „Putování liturgickým rokem“, který následoval po poutní mši ke svaté Trojici.

2.6. 2013
Na tento den jsme připravovali dětskou mši svatou přírodovědnou, ale vytrvalé lijáky nás donutily změnit její program. Vypůjčili jsme si klíč od krompašského kostela 14 svatých pomocníků, v kterém jsme, namísto vrcholu Sokolu 593m, oslavili mši svatou s dětmi. Cestou jsme v dešti a větru s dětmi měřili rychlost vody v místním potoce, odměřovali a počítali množství srážek a dělali další experimenty s vodou. Vrcholem bylo ždímání oblečení, kdy se zjišťovalo, kdo byl nejvíce mokrý.

6.6. 2013
Festival dětských sborů, kapel a tanečních souborů „Houskus musicus cameralis“ každý rok přitáhne muzikanty a tanečníky ze širokého okolí. Letos jsme se mohli zaposlouchat mimojiné např. do trombonového oktetu či akordeonového kvintetu. Naše Patašpička vystoupila spolu s Lusatií Consort s folklórním pásmem „Od rána až do rána“.

14.6. 2013
S velmi nečekaným úspěchem se setkala naše divadelní repríza představení Květen v Jablonném/Mai in Deutsch-Gabel v žitavském Wachterhausu. Velmi zajímavá byla diskuze, která následovala po představení a protáhla se až do noci. Byli jsme požádáni o další uvedení tohoto představení, někteří diváci chtějí se svými příbuznými navštívit srpnové představení v Jablonném, získali jsme kontakty pro další příhraniční spolupráci. Je třeba také vyzdvihnout velmi sympatické a ochotné německé pořadatele i překrásné místo, kde jsme mohli vystupovat. Z naší strany si troufám říci, že představení nebylo tak svázáno nervozitou jako při premiéře v Petrovicích, a že jsme si jej všichni, herci i diváci opravdu užili.

15.6. 2013
Za benefiční koncert Varhany & Fagot na opravu varhan v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy děkujeme fagotistce Ellen Letzel a varhaníku a kantorovi svatojakubské katedrály v Görlitz Thomasu Seydovi. Přestože koncert navštívilo pouhých 40 posluchačů, tak se nám podařilo vybrat na opravu varhan 2000 Kč. Na opravu varhan lze přispět na konto 903503389/0800, variabilní symbol 111. Děkujeme.

23.6. 2013
Koncem června  nás čeká Farní den spojený s koncertem a vernisáží prací žáků ZUŠ Jablonné v Podještědí. Jelikož je tento termín až po uzávěrce tohoto čísla, tak se k němu vrátíme až příští měsíc.


V červenci se chystáme aktivně účastnit 50. ročníku mezinárodního folklórního festivalu Europeade, který se letos koná v německém městě Gotha.od 17.7. do 22.7. 2013. Náš folklórně taneční soubor Patašpička pocestuje na festival s Lusatií Consorte společně autobusem, což je možné i díky finančnímu příspěvku jak města Jablonného v Podještědí, tak i města Cvikov.
Za řkf
Karel Spal