Zvolte jazyk

Zprávy z farnosti

 

Mše svatá s dětmi – přírodovědná

2.6. 2013 vás zveme na mši svatou s dětmi, která se bude konat na Starém Falkenburku, případně u nedaleké  skautské chaty Na šestce.  Jako přírodovědnou ji označujeme, neboť nás na ní bude poučným výkladem provázet „termitolog“  Robert Hanus, PhD.
Vycházet budeme v 9.00 z Krompachu po červené turistické značce, později se odpojíme na tzv. Korzovku až dojdeme na rozcestí Na šestce. Podle počasí se rozhodneme, zda půjdeme na vrchol Sokolu (593 m). Návrat je individuální, dle potřeby účastníků.
S sebou si vezměte hudební nástroje, piknik a dobrou náladu.

Houskus musicus cameralis
Ve čtvrtek 6. 6. se na tajemném hradě Houska koná opět festival dětských sborů, kapel a tanečních souborů ze širokého okolí. Naše Patašpička spolu s Lusatií Consort zde uvedou nové folklorní pásmo „Od rána až do rána“.

Květen v Jablonném/Mai in Deutsch-Gabel
Po premiéře 1. května v Petrovicích uvedeme projekt komunitního divadla „Květen v Jablonném/Mai in Deutsch-Gabel“ 14. 6. 2013 od     18. 00      v zajímavém objektu tzv. Wachterhausu v Žitavě. Wachterhaus najdete na adrese Innere Weberstrasse 16. Dům sloužíval v historii různým účelům, před válkou v něm byl luxusní obchodní dům. Dnes se díky aktivistům ze sociokulturního centra Hillerschevilla postupně opravuje a slouží více či méně alternativním kulturním účelům.   Těšíme se na představení i zajímavou diskuzi, která bude  následovat.  Srdečně vás zveme.
Představení se koná s laskavou podporou Česko – německého fondu budoucnosti.

Varhany & Fagot
V sobotu 15. 6. 2013 vás zveme v 19.00 na benefiční koncert na opravu varhan v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Skladby Camilla Saint-Saënse, Johannese Brahmse, Johanna Sebastiana Bacha, Eugèna Bozzy a dalších hrají Ellen Letzel a varhaník a kantor svatojakubské katedrály v Görlitz Thomas Seyda.
Na opravu varhan také můžete přispět na konto 903503389/0800, var. symbol 111. Děkujeme.

Farní den 23. 6. 2013
Farní den oslavíme mší svatou v bazilice v 10.00 po níž bude ve velkém refektáři dominikánského kláštera následovat přednáška P. Jindicha Poláčka OP spojená s promítáním fotografií ze Svaté Země, kam loni putovala skupina dominikánů. Paralelně s přednáškou budou na zahradě kláštera (za deště v malém refektáři a v ambitech) probíhat dětské tvůrčí dílny (11.30 – 13.00). Můžeme se těšit na batikování, malování na obličej, výroba papírových dekorací. Vstup plechovou branou vlevo od vstupu do kláštera.
Od  14.50 vás zveme na vernisáž prací žáků ZUŠ Jablonné v Podještědí  v ambitu kláštera.
V  15.00  následuje koncert žáků ZUŠ Jablonné v Podještědí   „Těšíme se na prázdniny!“
Od 16.00 následuje  volný program na dětském hřišti v klášterní zahradě.
Srdečně zveme malé i velké!

Požehnání na prázdniny a poděkování za uplynulý školní rok
23. 6. 2013 (dříve než se všichni rozutečou na prázdniny) zveme i všechny děti a učitele na  mši svatou do baziliky (od 10.00), kde mohou poděkovat za vzdělání, které se jim během uplynulého školního roku dostalo a vyprosit si Boží požehnání na prázdniny.
Za řkf
Karel Spal