Zvolte jazyk

Vernisáž výstavy fotografií z domácích archívů „U nás v Jablonném“

Vyhlášení výsledků fotografické soutěže

Premiéra česko-německého komunitního divadla Můj pohled z Jablonného

Vernisáž výstavy fotografií z domácích archívů „U nás v Jablonném“

V předvečer hlavní pouti vyvrcholil několikaměsíční projekt Centra svaté Zdislavy Můj pohled

z Jablonného. V ambitech kláštera proběhla vernisáž výstavy fotografií z domácích archívů. Výstavu

jsme začali připravovat již v lednu, kdy jsme s fotografem Rudolfem Šmídem obcházeli sběratele

starých fotografií z Jablonného, Petrovic i Luckendorfu. Nashromážděný materiál jsme naskenovali

a digitálně restaurovali. Po složitém výběru vzniklo 9 tematických panelů: Historie na náměstí,

Dohromady, V pohybu, 1000 nebo 750 let?, Pohlednice, Do pořádku, Zajatí a odsunutí, Klášter,

Kostel. Nejstarší fotografie jsou z konce 19. století a nejmladší z devadesátých let minulého století.

Výstavu můžete v Jablonném navštívit do konce srpna, poté se přestěhuje k našim projektovým

partnerům Freiraum Zittau. Když se vám podaří zodpovědět na výstavě tři otázky pro hloubavé

návštěvníky, můžete získat originální pohled z Jablonného.

Poděkování patří všem sběratelům, kteří nám ochotně propůjčili perly ze svých archívů a byli

nápomocni i při tvorbě doprovodných textů: především rodině Černých, Václavu Kozlíkovi, Jaroslavu

Opltovi, Ladislavu Psigodovi, Ignáci Burglovi a Christianu Rudolfovi.

Velmi nás potěšila velká účast na vernisáži i zájem o výstavu. Snad se nám podaří získat finanční

podporu i na pokračování výstavy, neboť poklady z domácích archívů tato výstava zdaleka

nevyčerpala.

Vyhlášení výsledků fotografické soutěže

Na vernisáži byly vyhlášeny i výsledky fotografické soutěže, kam mohl každý přihlásit až deset

svých fotografií na téma, jak by měl vypadat můj pohled z Jablonného. Do soutěže se přihlásilo 12

fotografů, jejichž snímky si můžete prohlédnout na www.centrumzdislava.eu. Návštěvníci webových

stránek ocenili tři fotografie Petra Pazdery (Lemberk, Lvová u Jablonného, Jablonné v mlze) a další tři

vítěze vybral světoznámý fotograf Bohdan Holomíček, který přijel na vernisáž do Jablonného. Mezi

těmito třemi oceněnými byli Luboš Brett (Jablonné), Vladimír Sychrovský (Pohled z Hvozdu), Miloš

Veštšík (Jablonné v zimě). Vítězné fotografie jsme vytiskli jako pohlednice, o něž byl na vernisáži velký

zájem.

Velký dík patří všem, kteří se zapojili a dali tak prostřednictvím svých fotografií nahlédnout do jejich

vztahu k místu, kde žijí. V neposlední řadě chceme poděkovat správci našich webových stránek Vašku

Horákovi.

Premiéra česko-německého komunitního divadla Můj pohled z Jablonného

Z vernisáže jsme se vrátili do petrovického kostela nejsvětější Trojice a v 18:30 zde uvedli premiéru

česko-německého komunitního divadla Můj pohled z Jablonného.

Od února se každé dva týdny scházela parta lidí z Jablonného, Žitavy, Luckendorfu, Janovic a

Krompachu a pod vedením režisérky Martiny Čurdové jsme hledali příběh, který chceme vyprávět.

Prohlíželi jsme staré fotky domů, krajiny i lidí, sdíleli vyprávění, kreslili mentální mapy a jedli Vlastiny

buchty. Nakonec jsme vybrali magicko-realistický příběh jednoho z našich herců a jeho rodiny, do

kterého jsme přidali vlastní zážitky a zkušenosti.

Náš příběh

Na začátku 19. století zval car do Ruska Němce i Čechy, aby hospodařili na nevyužité zemědělské

půdě. Češi se tehdy usadili na Volyni, na severozápadě dnešní Ukrajiny. Právě tady se setkáváme s

mladou českou rodinou, která křtí svého čtvrtého syna – Jaroslava. Ale jsme ve třicátých letech 20.

století, politická situace se vyostřuje, život na Volyni je čím dál drsnější. Naštěstí otec má plán –

rodina se v naději na lepší život vydává do Nového světa.

O 20 let později se mladý Jaroslav nechá nalákat na zvěsti o spravedlivější společnosti do mladého

socialistického Československa. Vláda naléhavě hledá nové obyvatele pro vylidněné Sudety. Osud ho

zavál do Jablonného, které se před válkou jmenovalo Deutsch-Gabel. Tady se narodí v roce 1962 jeho

syn Josef. Pro Josefa je cesta přes světové oceány zavřená. A přesto zažije i na tomto místě dva světy,

o kterých vypráví ze svého pohledu – pohledu z Jablonného.

Na představení se podíleli: Režie: Martina Čurdová a kol.; Scénář: Josef Egert a kol.; Dospělí herci:

Josef Egert, Vlasta Halbová, Karel Halba, Barbora Spalová, Karel Spal, Matthias Matthey, Detlef

H.Grösel, Martina Čurdová; Iva Pavlů. Děťští herci: Eliška Žantová, Šimon Žanta, Samuel Spal, Sára

Spalová, Sofie Spalová, Eliáš Spal, Amálie Horáková, Anna Holubová, Filip Pavlík, Veronika Kosařová,

Katarína Lapková, Kristína Lapková, Klára (Jaroslav) Lapková; Hráč na harmoniku: David Lomič;

Light design: Marek Střížovský; Střih videa: Martin Dvořák; Výběr hudby: Barbora Spalová, Martina

Čurdová; Zvuk: Zuzka Lhotová; Obraz: Jan Kysela.

Představení jsme uvedli jako benefiční a vybraných 2272 Kč a 79,5 Euro bude použito na opravu

kostela v Petrovicích. Velký dík patří též panu Zuzaňákovi z Petrovic, který nám byl nápomocen při

přípravě představení a zapůjčil nám elektřinu.

Představení můžete zhlédnout ještě 27.9. 2014 od 19:00 v žitavském Freiraumu, kde bude

instalována i výstava fotografií z domácích archívů „U nás v Jablonném“. Jako bonus tam bude

možné zhlédnout i dokument o divadelní části projektu, jehož autorem je Patrick Weißig ze žitavské

Hillersche Villa. Fotografie a záznam představení jsou dostupné na http://www.centrumzdislava.eu/

Velké poděkování pak patří Česko-německému fondu budoucnosti a ČSOB Era, bez jejichž podpory by se projekt nemohl realizovat.

Karel Spal

Dokument o projektu Můj pohled z Jablonného:

Dokument
Dokument

Video:

Video vernisáž
Video vernisáž
Video premiera
Video premiera

Fotogalerie:

Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014
Můj pohled premiéra 30.5.2014