Zvolte jazyk

Komunitní divadlo Květen v Jablonném – výzva pro všechny!


S radostí a velkým očekáváním bychom chtěli zveřejnit, že v tomto školním roce, resp. v období od listopadu 2012 do května 2013 poběží v naší obci projekt Komunitní divadlo Květen v Jablonném. Projekt, jehož realizátorem je o.s. Centrum svaté Zdislavy, které v městečku nabízí výuku jazyků, divadelní kroužek (Divadlo bří v hábitu), taneční soubor (Patašpička), filmový klub v klášteře, scholu a další aktivity, byl podpořen Nadací Via z grantového programu „ČSOB a ERA pro podporu regionů“ a Česko-německým fondem budoucnosti. Partnerem projektu je Klášter dominikánů v Jablonném a Schkola gGmbH, konkrétně základní škola v blízké Hartavě (Hartau) u Žitavy (Zittau).
Co to je komunitní divadlo? Ve zkratce lze říci, že je to divadlo o komunitě, s komunitou a pro komunitu. Komunitu vztahujeme k Jablonnému v Podještědí a její součástí jsou jistě obyvatelé současní i minulí, živí, ale svým způsobem i mrtví, snad i budoucí. A taky místa a příběhy, věci, zvířata, myšlenky, vzpomínky či plány, krajiny, domy... Komunita existuje pouze tehdy, je-li neustále každodenně utvářena jemným předivem vztahů, citů a praktického vztahování se ke… komunitě. Práce na společném divadelním představení vytvoří či ukáže jistou tvář komunity. Budeme mít čas a prostor zkoumat, jaká komunita vlastně jsme či nejsme. Zažít komunitu jinak než běžně. Divadelní projekt  otevře možnosti něco pro komunitu udělat a uvědomit si, co by potřebovala, co bychom potřebovali.
Prakticky bychom rádi dospěli k utvoření čtyř až pěti skupin, které se budou scházet cca jednou za 14 dní za asistence buď animátorů projektu Karla a Barbory Spalových a/nebo jedné ze dvou profesionálních divadelnic, které jsme díky grantu mohli do projektu přizvat. Jde o Ivanu Honsnejmanovou, lektorku tvořivé dramatiky z TU Liberec, a Martinu Čurdovou, lektorku sociálního divadla a divadla utlačovaných z pražské DAMU. „Cílem práce“ ve skupinách je stvořit jeden divadelní obraz na široce pojaté téma Květen v Jablonném, tedy domluvit se na koncepci, stvořit scénář, kostýmy, rekvizity, kulisy a nastudovat jej. Úkolem profesionálů pak bude stmelit jednotlivé obrazy do jednoho představení, které bude mít premiéru 1. 5. 2013. Jedna z divadelních skupin bude německojazyčná a budeme se do ní snažit zapojit i sousedy z přilehlých německých oblastí.
Snad je tedy zjevné, že příležitost je to nevšední a neopakovatelná, zajímavá a bude – li se komunita snažit, tak slibná. Zapojit se může skutečně úplně každý – potřebujeme herce, výtvarníky, hudebníky, technickou podporu  a „catering“, ale i pamětníky či uchovávatele rekvizit, lidi ochotné podělit se o svoje vnímání komunity, její historie a současnosti. Lidi ochotné vnímat druhé a nabídnout kus ze sebe. Protože nakonec bez tohoto vzájemného obdarovávání by to s komunitou, o komunitě a pro komunitu  - nebyla žádná legrace.
Projevte svůj zájem o projekt tím, že se ozvete na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefon 773552351 (Karel Spal). Na všem dalším se domluvíme. O projektu vás budeme průběžně informovat na stránkách Zpravodaje či prostřednictvím plakátů.
Za o.s. Centrum svaté Zdislavy
Bára Spalová