Zvolte jazyk

Česko-německé komunitní divadlo zve na premiéru představení Květen v Jablonném/ Mai in Deutsch-Gabel

Přípravy komunitního divadla vrcholí, shánějí se kostýmy, vymýšlí scénografie, světla, hudba, je potřeba vyrobit plakáty. Přitom ale moc neubývá disputací o smyslu té které scény a toho či onoho gesta, které doprovázejí všechny zkoušky komunitního divadla a dávají mu zvláštní sociální význam. Příběhy jednotlivých divadelních postav postupně vznikaly z příběhů našich příbuzných či známých, z příběhů, které jsme chtěli vyprávět nebo se kterými jsme se chtěli na divadelních prknech svým způsobem poprat.  Od září 2012 se totiž v refektáři dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí schází skupina komunitního divadla pod vedením režisérky Martiny Čurdové.
Jak tedy vypadá zápletka? V květnu 1942 se Gabriela Veverková, po mamince Rosenthalová, sblíží v petrovické restauraci s mladým příslušníkem Wehrmachtu Karlem Kreuzem. Ten ovšem rukuje druhý den na východní frontu. Gabriele se v příštím roce narodí syn Hermann. Po válce zůstává díky svému českému původu jako jediná z rodiny v Jablonném. Osudy dalších lidí se proplétají a příběh eskaluje na prvního máje 1975.
Dost bylo ovšem naznačování, přijďte se zkrátka podívat. Na prvního máje 2013 v 18. 00. Výjimečné je také místo představení: díky vstřícnosti zastupitelů města a technických služeb města budeme moci představení uvést v druhém patře bývalého kostela, posléze pivovaru, posléze muzea a školy  a nyní skladu TSM. Vstup bude možný přes vyhlídkovou věž města. Bývalý pivovar je místem, které vždycky sloužilo komunitě, a my bychom naším projektem chtěli alespoň drobně přispět k tomu, aby se k tomuto poslání vrátil.  V pátek 26. 4. v 11. 00 proběhne tisková konference spojená s generální zkouškou.
Pro ty, kteří by si rádi udělali výlet na premiéru představení Květen v Jablonném/Mai in Deutsch- Gabel, bychom chtěli upozornit na zahájení poutní sezóny v bazilice sv. Zdislavy a sv. Vavřince. Prvomájový den  začne mší svatou v 10:00 a po ní bude následovat průvod ke Zdislavině  studánce,  jejíž vody budou požehnány. Nad studánkou se tyčí středověký hrad Lemberk, kde můžete od 15:00 navštívit 13. ročník Svatozdislavského benefičního podvečera plného hudby a poezie. Hlavním hostem pořadu bude vynikající recitátor a herec Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka. Součástí pořadu bude i výstava fotografií Jarky Váňové. Kulturní den pak završí komunitní divadlo.
Za o.s. Centrum svaté Zdislavy
Barbora a Karel Spalovi