• Home

Novinky - září 2018

Prázdninový čas je za námi. Krásně jsme si užili červencové taneční soustředění Patyšpičky v Lipnici nad Sázavou. Ubytováni jsme byli v areálu jehož autorem byl architekt Jaroslav Vaculík (jeden z posledních žáků Le Courbisiera) a základna byla na břehu zatopeného žulového lomu. Krom koupání, cyklistických i pěších výletů jsme se každé dopoledne věnovali tanečním zkouškám. Výstupem pak byly tři různá vystoupení, která jsme uvedli na zřícenině lipnického hradu a na festivalu za záchranu podlipnických kostelů. Celkem se nás na soustředění sešlo 30 dětí a 8 dospělých.

Přelom července a srpna jsme strávili na schólovém táboře ve Slavkově u Brna. Velké horko, které v těch dnech panovalo vyloženě vybízelo ke každodennímu využívání místního koupaliště. Celotáborová hra se opírala o život Dona Bosca, zakladatele kongregace Salesiánu Dona  Bosca, který svůj život zasvětil Bohu a dětem žijícím v nuzných podmínkách 19 století.

V srpnu se věnujeme přípravě petrovického Festiválku, připravujeme podium, scénu a především pilně zkoušíme nové představení komunitního českoněmeckého divadla Vincek & Franz: Provinzdrama ANNO 1918. Tentokrát pracujeme s německým režisérem Andreasem Hutnerem a soubor se sešel v sestavě šesti dospělých a osmi dětí. Příběh je situován do období vzniku Československa v roce 1918 a sleduje příběh české a německé rodiny…. Představení bude mít premiéru 8. 9. od 14:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Petrovicích v rámci petrovického Festiválku. Projekt komunitního divadla byl laskavě podpořen Českoněmeckým fondem budoucnosti (ČNFB) a Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa (ERN).

Dalším divadelním představením na Festiválku bude českojazyčné Čekání na Čechova, které nás odvede naopak daleko na východ, kde se v jedné nádražní čekárně potkávají nejrůznější lidé při čekání na vlak do Moskvy. Představení uvede krompašký Ďas od 17 hodin.   Krom divadel vás na Festiválku čekají i krátké českoněmecké filmové dokumenty o životě na hranici, dětský cirkus z Hartau Schkolalino, novoborský bluesový Tetrahop, výtvarná dílna Markéty Váchalové Vojtíškové a spousta dalších překvapení. Festiválek začíná již v 10:00 potí kmotrů a kmotřenců v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném.

Taktéž jsme pro vás připravili rozpis aktivit Centra svaté Zdislavy, kde jsme nově otevřeli pro zájemce kurz slovenského jazyka. Bližší informace najdete v letáku.

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal

Novinky - červenec, srpen 2018

Na konci května jsme spoluprožili Noc kostelů, odpoledne jsme připravili pro děti středověkou zahradu. Na místě byla bylinkářka, psalo se husím brkem, vybarvovali záložky do knih, na ohni se opékali trdelníky, měřila se dovednost na kládě. Po mši svaté v bazilice následovala premiéra představení Bazilika tančí od Patašpičky doprovázené Lusatií Consort a Kristiánem Přenosilem. O komentované prohlídky baziliky se postarali bratři dominikáni, v ambitech se o návštěvníky staraly sestry dominikánky. Odhadujeme, že nás na Noc kostelů navštívilo okolo 350 návštěvníků. Všem organizátorům Pán Bůh zaplať!

Následující den jsme slavili v bazilice hlavní pouť ke svaté Zdislavě. Počet poutníků byl podobný jako v letech minulých a mohli jsme mezi nimi letos přivítat našeho diecézního biskupa Jana Baxanta i olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.

Představení Patyšpičky Bazilika tančí jsme začátkem června reprízovali v kostele svaté Alžběty ve Cvikově při příležitosti dalšího ročníku Baraban festu. V červenci odjíždíme na týdenní taneční soustředění Patašpičky do Lipnice nad Sázavou. Dopoledne se budeme zabývat choreografií a tancem, odpoledne budeme brázdit krajem na kole. Plánujeme navštívit naučnou stezku malíře Jana Zrzavého, rodný dům Gustava Mahlera, sázavská Stvořidla i sedmnáct set hektarů velké Orlovské smíšené lesy. Tanečně budeme vystupovat jednou na hradě Lipnice a další dvě představení uvedeme na Festivalu za záchranu podlipnických kostelů v Dolním Městě.

V polovině června jsme společně s krompašským Ďasem premiérově uvedli Čekání na Čechova.  O režii se starala Stanislava |Jachnická a o dramaturgii Eva Suková. A na co se můžete těšit? Malá železniční stanice kdesi v Rusku na přelomu minulého století, kde se křižují vlaky z různých koutů nedozírné země. Jejich jména nápadně připomínají slavné autory a jejich díla. Přijíždí expres Tolstoj, zrychlený Dostojevskij, courák Platonov. Všichni ale čekají na ten nejdůležitější spoj – Čechova. A při tom čekání si odvyprávějí neuvěřitelné historky ze života nasáklé hořkosladkým humorem a nostalgií starých časů. Jejich autorem není nikdo jiný než Anton Pavlovič Čechov, skvělý vypravěč a znalec lidských duší. Nejbližší představení plánujeme uvést 8.7. v 19:00 na Krompachu v restauraci Hřebenovka. Ve zkrácenější verzi ji uvedeme i 8. 9. na petrovickém Festiválku. Tam by měl mít slavnostní premiéru i náš další divadelní projekt komunitního divadla, ve kterém se spolu s německými herci a pod vedením německého režiséra zabýváme rokem 1918.

Na přelomu července a srpna nás pak čeká týdenní pobyt na scholovém táboře. Tentokrát budeme na jižní Moravě a setkáme se tam s opavskou i brněnskou scholou. Všechny tři scholy vznikly v různých dobách pod vedením sestry Anežky OP, která dlouhá léta prožila i u nás v Jablonném. Rytmus takového tábora je dopolední zpěv a odpolední celotáborová hra, občas nějaký výlet, koupání…

No a krom prázdninového zotavení budeme zkoušet divadlo, připravovat program Centra svaté Zdislavy na nový školní rok 2018/2019 a ladit petrovický Festiválek (8.9.).

Přejeme krásný prázdninový čas.

30.6. – 7.7. Soustředění Patašpičky v Lipnici nad Sázavou

  1. 7. neděle – Německá pouť k paní Zdislavě (10:00 mše svatá, 11:30 mše svatá v německém jazyce).
  2. 7. Čekání na Čechova (Krompach, restaurace Hřebenovka, 19:00).
  3. 21. 7. Pouť nemocných k paní Zdislavě (11:00 mše svatá s udílením pomazání nemocných – biskup Mons. Jan Vokál, zpovídání 9,00 - 12,00).

28.7. – 4.8. Scholový tábor

  1. 8. Slavnost svatého Dominika (18:00 mše svatá s bratry františkány).
  2. 8. Svatovavřinecká pouť (10:00 mše svatá – Mons. Dominik kardinál Duka OP).
  3. – 19.8. Workshop komunitního divadla
  4. 9. Petrovický festiválek

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal

 

Novinky - červen 2018

V srdci paní Zdislavy, Bazilika tančí, Čekání na Čechova, českoněmecké komunitní divadlo, soustředění Patašpičky.

Continue Reading

Novinky - květen 2018

Zahájení poutní sezóny - Pouť dětí ke svaté Zdislavě, vodácký víkend Úpa, Letnice, Noc kostelů, hlavní pouť ke sv. Zdislavě.

Continue Reading

Novinky - duben 2018

První svaté přijímání, vernisáž a výstava v ambitech, jarní výprava na Kokořínsko, vystoupení na Rychtě v Kravařích.

Continue Reading

More Articles ...