• Home
  • Novinky
  • 2017
  • Komunitní divadlo pro přeshraniční sousedství: Zapojte se do nového projektu! Theaterprojekt fur grenzüberstreitende Nachbarschaft: Wir suchen neue Gesichte!

Komunitní divadlo pro přeshraniční sousedství: Zapojte se do nového projektu! Theaterprojekt fur grenzüberstreitende Nachbarschaft: Wir suchen neue Gesichte!

Guten Tag, Dobrý den, liebe Theaterfreunde!

Ich bin Andreas Hüttner, 48 Jahre alt, Diplom - Schauspieler, Regisseur und Theaterautor, und lebe in Ebersbach, bei Jiřikov.

Jmenuji se Andreas Huttner, 48 let, jsem diplomovaný herec, režisér a scénárista, žiji v Ebersbachu u Jiříkova.

Wie ich gehört (und im Video gesehen) habe, hat Eure binationale Theatergruppe bereits drei Stücke erarbeitet. Das ist beachtlich! Um 2018 eine Fortsetzung stattfinden zu lassen, hat man mich angefragt, ob ich die Regie bei einem neuen Projekt übernehme möchte. Das finde ich eine interessante Aufgabe.

Slyšel jsem (a viděl na videu), že vaše dvojjazyčná divadelní skupina už připravila tři divadelní kusy, což se mi zdá pozoruhodné. Byl jsem požádán, zda bych se neujal režie nového projektu pro rok 2018. Je to pro mě zajímavá výzva.

Wir wollen also demnächst ein neues Tschechisch-Deutsches Theaterstück über das Zusammenleben der beiden Völker in der Grenzregion erarbeiten. Mitspieler in dem Projekt sind wieder theaterbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus beiden Nationen. Zu den alten Gruppenmitgliedern gesellen sich bestimmt auch ein paar neue Gesichter.

Rádi bychom dali dohromady nové divadelní představení o společném životě Čechů a Němců v pohraničí. Herci budou opět divadelní nadšenci z řad dětí, mládeže i dospělých z obou stran hranice. Ke starým tvářím rádi připojíme i nové.

 

Es sollen in einer ersten Arbeitsphase aus von uns recherchierten historischen Informationen Figuren und Fabeln herausgearbeitet und in einer zweiten Phase als Theaterstück auf die Bühne gebracht werden.

V první fázi se budeme věnovat rešerším historických příběhů a postav, které pak zpracujeme do divadelního představení.

Die Proben finden wöchentlich und voraussichtlich Freitag in Zittau statt.

Unser Stück wird schlussendlich im Sommer 2018 in Deutschland und Tschechien mehrmals aufgeführt werden.

Zkoušky budou probíhat každý týden v pátek odpoledne v Žitavě. Představení uvedeme v létě 2018 několikrát v Německu a v Česku.

Die erste Treffung findet Freitag 20. 10. 2017 um 16 Uhr in Hillerschevilla Zittau, Klienebergerplatz 1 statt.

 

První setkání se uskuteční v pátek 20. 10 v 16.00 v Hillerschevilla v Žitavě, Klienebergerplatz 1.

Projekt komunitního divadla byl laskavě podpořen Českoněmeckým fondem budoucnosti (ČNFB) a Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa (ERN).