Novinky - říjen 2017

...

V září se v klášteře rozeběhl kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (pondělí 19:30 – 21:00), angličtina pro děti (úterý 16:00 -17:00), výuka náboženství (pátek 17:00 -18:00), ve společenském centru začala Patašpička pracovat na novém představení (úterý 16:00 – 18:30).

Od října se k těmto aktivitám v klášteře přidá ještě němčina pro šikovné začátečníky a mírně pokročilé „S němčinou na cestách“ (středa 4.10., čas dle dohody s lektorkou tel. 605844132) a francouzština pro středně pokročilé (čtvrtek 17:35 – 19:00).

V září jsme také v Jablonném uvítali poutníky, účastníky tří poutí – 9.9. pouti kmotrů a kmotřenců, 16.9. diecézní pouti rodin ke svaté Zdislavě a po uzávěrce Zpravodaje nás čeká ještě 30.9. pouť ke svaté Zdislavě – perle české šlechty.

Připravujeme granty na kulturní program o hlavní pouti a na Noc kostelů, jednáme s režiséry o dalším projektu komunitního českoněmeckého divadla.

Festiválek za záchranu petrovického kostela

Velkou míru energie jsme také věnovali festiválku v Petrovicích, který proběhl 9.9. od 14 do 22 hodin. Bylo nutné vše zkoordinovat se zedníky, kteří dokončovali fasádu severní strany kostela, uklidit kostel, postavit podium a celou scénu a připravit vše ostatní, aby festiválek důstojně proběhl a aby si jej všichni užili a na závěr zase vše rozebrat a vše uklidit.

Velký dík patří všem organizátorům – Centru svaté Zdislavy, farnosti a městu. Rádi bychom také poděkovali panu Zuzaňákovi, který se angažuje nejen během festiválku, ale i během oprav kostela a taktéž panu Egertovi, bez něhož by se festiválek neobešel. Samozřejmě i všem účinkujícím, které jsme mohli přivítat -  muzikál Schkola Hartau, dokumentaristu Patricka Weissiga s českoněmeckými dokumenty, krompašské divadlo Ďas, alternativní rock z Liberce - DNA Brothers, Markétu Váchalovou Vojtíškovou s výtvarnou dílnou a Šimona K. Hlavatého s výstavou fotografií a českoněmeckou dětskou ohnivou show, která si na závěr vysloužila standing ovations.

Na opravu kostela nám návštěvníci přispěli 1434 Kč a 102,80 Euro.

Svátek panny Marie Růžencové

V neděli 1.10. oslavíme mší svatou od 10:00 svátek Panny Marie Růžencové, který stejně jako jiné roky uzavírá poutní sezónu v Jablonném.

Společně s ukončením poutní sezóny dojde i k ukončení průvodcovské služby v bazilice. Její prohlídka bude nadále možná v rámci komentovaných prohlídek organizovaných klášterem.

Drakiáda

Tradiční drakiádu spojenou s mší svatou pro děti chystáme na neděli 22.10.

Přejeme krásné prožití měsíce října.