Novinky - prosinec 2018

Martin sice nepřijel na bílém koni, ale první sníh napadl již na státní svátek 28. října, druhý sníh pak 19. listopadu. Rok je pomalu za námi a nyní nás čeká adventní prosinec zakončený vánočními svátky a svatým Silvestrem. Ještě před adventem se ohlédneme zpět na listopadové dění.

Na závěr října (27. 10. Zittau, 28. 10. Jablonné v P.) jsme dvakrát uvedli českoněmeckou autorskou hru Vincek a Franz: Provinzdrama anno 1918. Představení je vyústěním projektu českoněmeckého komunitního divadla Kam⫙radi pod vedením německého režiséra Andrease Hüttnera. Příběh jsme situovali do období konce první světové války a vzniku Československa, přičemž jsme chtěli zpřístupnit český i německý pohled na tehdejší události. Byli jsme mile překvapeni přijetím od diváků jak na české, tak na německé straně… Představení uvedeme ještě 27. ledna příštího roku v Ebersbachu a 9. února v liberecké Varšavě. Projekt komunitního divadla byl laskavě podpořen Českoněmeckým fondem budoucnosti (ČNFB) a Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa (ERN).

První listopadový víkend jsme strávili společně na Jizerce, sešlo se nás celkem 26, z toho 16 dětí. V sobotu jsme si dali celodenní 27 km dlouhou tůru po vrcholcích Jizerských hor, v neděli jsme hráli hry a vydali se jen na krátkou procházku.  

  1. listopadu jsme se dopoledne sešli v petrovickém kostele Nejsvětější Trojice na brigádě. Pracujeme na drenáži podél jižní strany kostela, což je práce, na kterou nelze sehnat dotační prostředky, a proto ji děláme takto svépomocí.

Devátého listopadu vystupoval ĎAS v počernickém pivovaru v Praze se svým Čekáním na Čechova a hned druhý den jsme hru uvedli v Jablonném. Všem divákům děkujeme za milé přijetí.

  1. 11. jsme se sešli ve Lvové k první plánovací schůzce k zimnímu táboru, který se uskuteční 17. – 24. února na skautské základně Seleška v Lužických horách.

Na svatou Anežku 13. 11. nás opustila sestra dominikánka Marie Anežka Škrobánková, která strávila v Jablonném 5 let (2003 – 2008). Pohřeb sestry Anežky se konal 17. 11. ve Střelicích u Brna.

Adventní období letos vychází pouze na prosinec, první adventní neděle letos připadne na 2. 12. Přineste si s sebou adventní věnec na požehnání tuto neděli na mši svatou (od 10:00) do baziliky. Po mši svaté nás čekají ještě litanie a odpoledne v 16 hodin žehnání velkému adventnímu věnci na náměstí.

  1. 12. vystoupí na jarmarku v Jablonném Patašpička, která v rámci kulturního programu přítomné naučí francouzský tanec „Talon pointe“ a irský tanec „Every man chance“. Přijďte si zatančit.

18.12. Tradiční Adventní koncert a vernisáž v dominikánském klášteře se odehraje 18. 12. od 16 hodin. Program zahájí vernisáž výstavy Cestou necestou, kde se představí výtvarný obor místní ZUŠ vedený Markétou Váchalovou Vojtíškovou a po něm bude následovat Pohádka Zlatovláska, kdy se představí literárně - dramatický obor pod vedením MgA. Petra Sýkory a pěveckého sboru Noktuelky pod vedením Mgr. Lucie Martínkové. Představení doprovodí instrumentální těleso pod vedením pana učitele Tomáše Hybranta. Tak jako jiné roky si budete moci z adventního podvečera odnést domů „betlémské světlo“, tak si nezapomeňte vzít s sebou lucerničky.

Přejeme vám všem šťastné vánoční svátky!!!

 

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal

Novinky - listopad

Babí léto se pomalu chýlí ke konci, čeká nás měsíc listopad, který bude ukončen prosincovým prvním adventním víkendem. Sedmého října jsme oslavili svátek Panny Marie Růžencové, který je tradičně spojen s ukončením poutní sezóny. Od listopadu do konce března budeme prohlídky pro návštěvníky baziliky a dominikánského kláštera připravovat pouze pro předem ohlášené výpravy (tel. 728 093 151).

Letos vyhlašujeme již IV. ročník výtvarné soutěže „V srdci paní Zdislavy“ pro děti ve věku 5 až 15 let. Tématem tohoto ročníku je pohled na svatou Zdislavu jako přímluvkyni snoubenců. Výtvarné práce můžete zasílat do 31. 1. 2019 na adresu: Klášter dominikánů, Klášterní 33, 471 25, Jablonné v Podještědí (označte prosím: V srdci paní Zdislavy). Výtvarné práce budou vystaveny v ambitech kláštera dominikánů od 1. května do 31. srpna 2019. Vernisáž a vyhlášení výsledků se koná 1. května 2019.  

V týdnu 5. – 11.1. chystáme velký úklid baziliky po poutní sezóně, aby byla připravena na adventní období a vánoční svátky. Termín je to časný, ale na druhou stranu při tom nebudeme mrznout tak, jako když ji uklízíme v prosinci 😊. Rádi přivítáme všechny pomocníky.

  1. 10. jsme oslavili mši svatou s dětmi v kostele svatého Jana Nepomuckého ve Velkém Valtinově. Po mši svaté jsme spojili piknik s pouštěním draků na přilehlých loukách. Potěšila nás hojná účast, celkem se nás sešlo 51.
  2. – 4. 11. se chystáme na podzimní výpravu, tentokrát jsme si zarezervovali chalupu na osadě Jizerka v Jizerských horách. Uvidíme, jaké bude počasí, ale určitě bychom rádi pozorovali hvězdy v mezinárodním parku JOTO (Jizerská oblast tmavé oblohy) a vzhledem k dušičkovému termínu výpravy se i rádi pomodlili za zastřelené skauty na Jizerce v roce 1949.
  3. 11. vystoupí ĎAS (Divadelní amatérský spolek) v Kulturním centru (bývalé kino) v Jablonném od 19:00. Uvede divadelní hru Čekání na Čechova, kterou již 12. 10. odehrál v Dolním Podluží a  9. 11. s touto hrou vystoupí v Počernickém pivovaru v Praze (od 19:00). Na všechna představení jste srdečně zváni.
  1. 11. máme první přípravnou schůzku na jarní tábor v termínu 16. – 23.2. na skautské základně Seleška.
  2. 11. se rozloučíme se sestrou Guzmánou, která odchází do pražského konventu.
  3. 12. vystoupí na jarmarku v Jablonném Patašpička, která v rámci kulturního programu přítomné naučí francouzský tanec „Talon pointe“ a irský tanec „Every man chance“. Přijďte si zatančit.

První adventní neděle letos vychází na 2. 12. Přineste si s sebou adventní věnec na požehnání tuto neděli na mši svatou (od 10:00) do baziliky. Po mši svaté nás čekají ještě litanie a odpoledne v 16 hodin žehnání velkému adventnímu věnci na náměstí.

 

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal

Novinky - říjen 2018

V rámci Dnů evropského dědictví (European Heritage Days) jsme ve spolupráci s městem a Centrem svaté Zdislavy připravili (8. 9.) již 4. ročník petrovického divadelního festiválku. Program začal již v 10 hodin v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném poutí kmotrů a kmotřenců, po níž následoval doprovodný program v bazilice, klášteru i klášterní zahradě.

Od 14 hodin pak pokračoval program v kostele Nejsvětější Trojice v Petrovicích. Diváci měli možnost shlédnout premiéru českoněmeckého komunitního divadla pod názvem Vincek a Franz: Provinzdrama anno 1918. Následovalo vystoupení dětského akrobatického cirkusu Schkolalino z Hartau a promítání českoněmeckých dokumentů z našeho příhraničí (Patrik Weissig). Následovalo divadelní představení Čekání na Čechova v podání krompašského ĎASu. Závěr festiválku patřil novoborské bluesové kapele Tetrahop, která roztančila posluchače na louce za kostelem. Markéta Váchalová Vojtíšková připravila pro děti krásnou výtvarnou dílnu a o umění plést košíky se postaraly dámy z chráněných dílen z Kytlice.

Velký dík patří rodině Žantů, kteří připravili doprovodný program k pouti v Jablonném, panu Zuzaňákovi, který nám zapůjčil vodu a elektřinu, panu Ulčovi za občerstvení, městu za spolupráci, dětem za prodej koláčů a taktéž všem vystupujícím. Na opravu kostela jsme vybrali 6 300 Kč.

Aktivity Centra svaté Zdislavy

Na zelených plakátcích v IC, ve vývěsce na bazilice či na facebookových stránkách Centra svaté Zdislavy najdete širokou nabídku jazykových kurzů (němčina, angličtina, francouzština, slovenština), taneční kroužek, výuku náboženství.

Neváhejte, jste srdečně zváni!

Závěr poutní sezóny

Intenzivní víkend nás čeká i začátkem října: 5. 10. se od 20 hodin sejde v klášteře farní rada, 6. 10. se od 11:00 koná pouť ke svaté Zdislavě – perle české šlechty a 7. 10. od 10:00 oslavíme svátek Panny Marie Růžencové, kterým každoročně ukončujeme poutní sezónu.

Drakiáda

Kdo z vás by rád navštívil kostel sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Valtinově, tak bude mít možnost 14.10., neboť zde bude o. Pavel sloužit mši svatou od 11:30. Následovat bude piknik a pro zájemce pouštění draků na přilehlých loukách.

Vincek a Franz: Provinzdrama anno 1918

První světová válka je u konce. Byla vyhlášena Československá republika. Dva kamarádi Vincek a Franz se potkávají za zcela nových okolností.  

Představení českoněmeckého komunitního divadla pod vedením režiséra Andrease Hüttnera. Přijďte si s námi připomenout vznik ČSR před 100 lety. Obě představení uvádíme symbolicky od 19:18.   

Projekt komunitního divadla byl laskavě podpořen Českoněmeckým fondem budoucnosti (ČNFB) a Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa (ERN).

27.10. Zittau Kronenkino

28.10. Kulturní sál Jablonné  

 

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal

Novinky - září 2018

Prázdninový čas je za námi. Krásně jsme si užili červencové taneční soustředění Patyšpičky v Lipnici nad Sázavou. Ubytováni jsme byli v areálu jehož autorem byl architekt Jaroslav Vaculík (jeden z posledních žáků Le Courbisiera) a základna byla na břehu zatopeného žulového lomu. Krom koupání, cyklistických i pěších výletů jsme se každé dopoledne věnovali tanečním zkouškám. Výstupem pak byly tři různá vystoupení, která jsme uvedli na zřícenině lipnického hradu a na festivalu za záchranu podlipnických kostelů. Celkem se nás na soustředění sešlo 30 dětí a 8 dospělých.

Přelom července a srpna jsme strávili na schólovém táboře ve Slavkově u Brna. Velké horko, které v těch dnech panovalo vyloženě vybízelo ke každodennímu využívání místního koupaliště. Celotáborová hra se opírala o život Dona Bosca, zakladatele kongregace Salesiánu Dona  Bosca, který svůj život zasvětil Bohu a dětem žijícím v nuzných podmínkách 19 století.

V srpnu se věnujeme přípravě petrovického Festiválku, připravujeme podium, scénu a především pilně zkoušíme nové představení komunitního českoněmeckého divadla Vincek & Franz: Provinzdrama ANNO 1918. Tentokrát pracujeme s německým režisérem Andreasem Hutnerem a soubor se sešel v sestavě šesti dospělých a osmi dětí. Příběh je situován do období vzniku Československa v roce 1918 a sleduje příběh české a německé rodiny…. Představení bude mít premiéru 8. 9. od 14:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Petrovicích v rámci petrovického Festiválku. Projekt komunitního divadla byl laskavě podpořen Českoněmeckým fondem budoucnosti (ČNFB) a Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa (ERN).

Dalším divadelním představením na Festiválku bude českojazyčné Čekání na Čechova, které nás odvede naopak daleko na východ, kde se v jedné nádražní čekárně potkávají nejrůznější lidé při čekání na vlak do Moskvy. Představení uvede krompašký Ďas od 17 hodin.   Krom divadel vás na Festiválku čekají i krátké českoněmecké filmové dokumenty o životě na hranici, dětský cirkus z Hartau Schkolalino, novoborský bluesový Tetrahop, výtvarná dílna Markéty Váchalové Vojtíškové a spousta dalších překvapení. Festiválek začíná již v 10:00 potí kmotrů a kmotřenců v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném.

Taktéž jsme pro vás připravili rozpis aktivit Centra svaté Zdislavy, kde jsme nově otevřeli pro zájemce kurz slovenského jazyka. Bližší informace najdete v letáku.

Za Centrum svaté Zdislavy

Karel Spal