Zprávy z farnosti - červen 2012

1.5. 2012 Letošní zahájení poutní sezóny v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí bylo již tradičně spojeno s prvomájovým procesím a s žehnáním Zdislavinu pramenu. Slavnostní votivní mši ke svaté paní Zdislavě sloužil v bazilice dominikánský novokněz Ludvík Grundman.

Na mši krom České televize, politiků a poutníků z okolí, dorazili i dva autobusy až  z jižní Moravy, a proto se tentokrát zaplnila celá bazilika. Místní scholu doplněnou o dětskou scholku doprovázel na varhany Ignác Bürgl OP. Po mši svaté vyrazil za dudáckého doprovodu dlouhý průvod školních dětí v historických kostýmech k prameni.  Místní základní škola se postarala o to, aby průvod vedl pan Havel  z Lemberka  se svojí družinou a paní Zdislavou, následoval dělný lid. V průvodu nechyběli ani zástupci evropských náboženských menšin – židé a muslimové.   O kulturní program se postaral místní folklórní taneční soubor Patašpička doprovázený hudebním seskupením Lusatia Consort, kteří vystoupili s představením Otevírání studánek.

6.5. 2012 Pouť ke sv. Zikmundovi do Stráže pod Ralskem. Na pouti zazpívala naše schola i scholka za doprovodu mimoňského varhaníka Šimona Marušiaka, který velmi často hraje také u nás v Jablonném. Po mši se na faře podávaly koláče všeho druhu a zájemci si mohli prohlédnout unikátní sociálně realistické fresky Vojmíra Vokolka v boční lodi strážského kostela. Pouť byla dokladem milé spolupráce našich farností, která je při skrovných počtech zdejších praktikujících věřících na jednu stranu samozřejmostí, ale na druhou stranu i velkým darem.
10.5. 2012 Benefiční představení divadelního spolku Bří v hábitu ve cvikovském hotelu Sever. Divadelní spolek Bří v hábitu uvedl v hotelu Sever pohádku v úpravě Františka Pavlíčka O dvanácti měsíčkách. Na představení jsme spolupracovali s výtvarnými obory ZUŠ v Jablonném v Podještědí i ZUŠ v Novém Boru. Tentokrát se jednalo o benefiční představení, jehož výtěžek, cca 6000 Kč, byl věnován na konto zdravotně hendikepovaného Patrika. Velký dík patří též městu Cvikov, který nám pro tuto benefici poskytl bezplatně sál. Případné další ochotné přispěvovatele odkazujeme na webové stránky Patrika http://www.sos-patrik.cz

11. - 13. 5. 2012 Farní víkend v Praze. Víkend jsme zahájili návštěvou Náprstkova muzea, kde jsme měli objednán animační program S pohádkou okolo světa. Pomocí pohádek a legend jiných národností jsme se přenesli do vzdálených exotických zemí. Jednou do Afriky, jindy zase do Ameriky, Indie, Japonska nebo Číny. Děti i dospělí se tak seznámili s postavami, které z českých pohádek neznají. Program byl zakončen ve výtvarné dílně a po ní jsme pokračovali prohlídkou celého muzea. Po obědě jsme vyjeli lanovkou na Petřín, kde na děti čekala šipkovaná, která vyústila u Strahovského kláštera. Odtud Nerudovou ulicí na Malostranské náměstí a tramvají do Holešovic, kde nás čekal další program v galerii moderního umění Dox. Zde jsme si prohlídli výstavu Čestmíra Sušky Outside/Inside a vytvořili spoustu vlastních uměleckých, architektonických a designových děl, která jsme instalovali do výstavy Democracy in action.
Neděli jsme zahájili mší svatou v Břevnovském klášteře a po obědě jsme se začali chystat na cemballový koncert v rámci festivalu Pražské jaro, který se konal ve Dvořákově síni Rudolfina. Hrála pražská komorní filharmonie, program: J. S. Bach: Partita D dur in D major, BWV 828 nebo J. S. Bach: Anglická suita d moll, BWV 811 Bohuslav Martinů: Koncert pro cembalo a malý orchestr, H 246.
20.5.2012 Divadelní soustředění  spolku Bří v hábitu, který se připravuje na červnovou přehlídku amatérského divadla v Bystřici pod Hostýnem. Pro tuto příležitost bychom rádi reprízovali divadelní hru Erica Emanuela Schmitta „Manželské vraždění“, tentokrát však s obměněným souborem.
25. 5. 2012 v 16. 30 Koncert varhanních a acapellových skladeb v bazilice v podání samotných autorů Mártona Levente Horvátha, Jana Ševčíka a Anežky Lomičové a Českolipského chrámového sboru. Vstupné dobrovolné.
26.5. 2012 Hlavní pouť  – pořad bohoslužeb během hlavní pouti bude proložen blokem hudby a tance na venkovním podiu před bazilikou. Od 12:00 se zde představí kapely  Řemdih, Lusatia Consort a taneční soubory Festa Cortese a Patašpička. Zhruba v jednu hodinu na podium nastoupí maďarské seskupení Agyágbanda, které bude přítomné učit maďarské lidové tance. Nenechte si tedy ujít příležitost zatančit si na tomto czango bále!
27.5. 2012 Slavnost Seslání Svatého Ducha, mše v 10:00 v bazilice, 18:00 v kapli Svatého Ducha na Lemberku.
1.6. 2012 Noc kostelů
3.6. 2012 Slavnost Nejsvětější Trojice, mše svatá v 10:00
7.6. 2012 Slavnost Těla a krve Páně, mše svatá v 18. 00. Tohoto dne se také folklorní soubor Patašpička zúčastní hudebních slavností na hradě Houska.
14.6. 2012 od 19:00 divadelní představení hry Manželské vraždění v refektáři kláštera. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.
15. – 17.6. 2012 Divadelní festival v Bystřici pod Hostýnem. Třídenní divadelní festival za účasti 15 divadelních souborů, na kterém vystoupí Divadelní spolek bří v hábitu s Manželským vražděním.
23.6. 2012 Výcvik vodáckého umění na Horeckém rybníce. Výcvik je určen pro mladší děti, aby si na mělké klidné vodě osvojily základní vodácké návyky a naučily se samy ovládat loď. Předpokládaný sraz na místě 10:00.
24.6. 2012 Farní den. Po mši svaté, která je sloužena od 10:00, se můžete těšit v refektářích kláštera a přilehlé zahradě na výtvarné dílny pro děti, které od 11. 00 povede učitelka ZUŠ Markéta Váchalová Vojtíšková se svými žáky.  Paralelně bude ve velkém refektáři  probíhat přednáška pro dospělé. Po společném obědě bude ve 14. 00 zahájena vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ v Jablonném v Podještědí, půjde o pokračování adventní výstavy Duše mého města. Ve 14. 30 začne ve velkém refektáři kláštera koncert žáků ZUŠ. Po celý farní den bude možnost si na zahradě zahrát  stolní tenis či petangue.
30.6. 2012 při mši svaté v 10. 00 přijmou v naší bazilice křest Jan a Prokop Pospíšilovi. Bohu díky.
1. 7. 2012 v 9. 00 Pouť v mimoňském kostele svatých Petra a Pavla.
Za řkf
Karel Spal