Zprávy z farnosti 4/2012

První dubnovou, tzv. Květnou nedělí,  jsme začali oslavu svatého týdne. Od sv. Salvátora (morového sloupu) jsme šli za zpěvu písní procesím do baziliky. Tímto svátkem si připomínáme vjezd Pána Ježíše na oslátku do Jeruzaléma, čímž začínají velikonoční události.


3.4. 2012 jsme uvedli pohádku O dvanácti měsíčkách v místním společenském sále,  kterou navštívil celý první stupeň základní školy.  Následující den jsme tuto pohádku zahráli pro první stupeň základní školy v Rynolticích. Chtěli bychom zde ještě jednou poděkovat všem, kteří se na divadelním představení podíleli, protože se jednalo skutečně o na výsost kolektivní dílo: je třeba ocenit nasazení herců a jejich rodičů, jakož i pana režiséra, dále více než platnou pomoc výtvarníků ze ZUŠ v Jablonném a v Novém Boru, děkujeme také žákům ZŠ za pomoc s úklidem sálu a za diváckou pozornost, městu pak za bezplatné propůjčení sálu. Velmi milé pozornosti se nám dostalo od žáků 4. A, kteří nám po představení doručili sérii ilustrací k pohádce.
Na Zelený čtvrtek jsme si připomněli poslední večeři Páně a na Velký pátek ukřižování Páně. Na Bílou sobotu jsme při slavnostní večerní vigilii oslavili slavnost Zmrtvýchvstání Páně, během níž jsme mezi sebe křtem přijali  bratra Josefa Antonína  a sestru Terezii Zdislavu. Na slavnostní nedělní mši svaté přijali křest i další bratři Petr a Jan a sestry Františka a Emílie. Velikonoční pondělí jsme, asi jako většina z vás, trávili na koledě či přijímáním koledníků.
V sobotu 14.4. 2012 jsme oslavili další křest, tentokrát sestry Viktorie.
V sobotu 28.4. 2012 si u nás v bazilice před Bohem slíbí  věrnost novomanželé.