Jazykové kurzy 2013 - 2014

V roce 2014 se nám podařilo znovuobnovit kurz německého jazyka díky zkušené lektorce Kateřině Kozákové z Mimoně a rozšířit nabídku výuky cizích jazyků o kurz Španělčiny pro začátečníky, který vedla lektorka Eva Kopecká.

Kurzy probíhaly v malém refektáři kláštera dominikánů za kurzovní poplatek 50 Kč/výukový blok).

Výuka cizích jazyků organizovaná Centrem sv. Zdislavy:

Pondělí - Španělčina pro začátečníky - Eva Kopecká

Úterý - Francouzština pro mírně pokročilé - Barbora Spalová

Středa - Němčina pro začátečníky a velmi mírně pokročilé - Kateřina Kozáková

Čtvrtek - Angličtina pro mírně pokročilé - Jana Lapková

Souběžně s výše uvedenými kurzy probíhá kurz Francouzštiny pro děti a dospělé začátečníky pod vedením profesionální lektorky, Magdalény Marušiakové z Mimoně.